Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury KBW

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Dyżury Komisarza Wyborczego w Siedlcach oraz pracowników Delegatury KBW w Siedlcach będą pełnione w następujących dniach i godzinach:

  • 5 września 2015 r. (sobota) od godz. 8.00 do godz. 20.00
    – Komisarz Wyborczy w Siedlcach pod telefonem 606 901 193
    -Dyrektor Delegatury KBW w Siedlcach pod telefonem 600 973 530
  • 6 września 2015 r. (niedziela) od godz. 5.00 do czasu zakończenia czynności pod telefonem 25 632 49 69

W dniach 5 i 6 września całodobowo czynne będą faxy:

  • w Delegaturze KBW w Siedlcach: 25 632-56-70 i 25 632-79-92

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach

/-/ Mirosław Onisko