VI sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2015r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XVII/97/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2004r. w sprawie ustanowienia Nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.
 7. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagród Rady Miejskiej.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipotekę umowną.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2014.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Sesji.