Sokołowski Ośrodek Kultury

Logo Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Sokołowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą nieprzerwanie od 1964 roku w Sokołowie Podlaskim w województwie mazowieckim. Po 10 latach budowy siedziby, w styczniu 1964 roku, ośrodek rozpoczął pracę jako Powiatowy Dom Kultury. W roku 1975 równolegle z reformą administracyjną kraju PDK w Sokołowie Podlaskim przekształcono w Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego. Tę funkcję pełnił do roku 1979, od kiedy to stał się samodzielną placówką i przyjął nazwę Sokołowski Ośrodek Kultury. Od 1990 roku Sokołowski Ośrodek Kultury działa pod mecenatem samorządu miejskiego.

Misją Sokołowskiego Ośrodka Kultury jest praca na rzecz i z aktywnym udziałem lokalnej społeczności dla podnoszenia jej kompetencji kulturalnych i społecznych oraz integracji mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i ogólnego rozwoju miasta.
Instytucja prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie upowszechniania kultury oraz promocji Sokołowa Podlaskiego poprzez działalność kulturalną. Cele statutowe SOK realizuje w ramach dwóch działów merytorycznych, nadających kierunek pracy ośrodka. Pierwszy jest to Dział Animacji Kultury, który zajmuje się kreowaniem i realizacją projektów kulturalnych oraz organizacją imprez. Drugi to Dział Edukacji Kulturalnej, w strukturach którego działają wszystkie formy edukacyjne tj. zespoły, sekcje i kluby.
Sokołowski Ośrodek Kultury rocznie organizuje ponad 100 przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Do najważniejszych należą „Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne”- Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Realizowany od 2002 roku w ramach Dni Sokołowa festiwal ma na celu popularyzację unikatowego dziedzictwa kulturowego tych regionów w Europie, które podobnie jak Podlasie Nadbużańskie są pograniczami kultur. Projekt uczy poszanowania dla innych grup narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych, uczy tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej. Integralną częścią festiwalu są Międzynarodowe Warsztaty Dobrego Sąsiedztwa, z udziałem młodzieży z Sokołowa Podlaskiego oraz państw zza wschodniej granicy, w ramach których młodzi ludzie poznają kulturę i tradycje swoich krajów oraz wymieniają się doświadczeniami z pracy artystycznej.
Innym ważnym projektem realizowanym przez Sokołowski Ośrodek Kultury są Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegające w Sokołowie Podlaskim pod hasłem „Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej”. Dwie pierwsze edycje EDD poświęcone były sokołowskim Żydom, kolejne dwie sokołowskim Unitom. Do drugiej wojny światowej Sokołów Podlaski zamieszkiwała ludność różnej narodowości i wyznania. Pamięć o historii sprzed kilkudziesięciu lat, często bolesna i trudna, odchodzi wraz ze śmiercią jej świadków. Dlatego tak ważne dla budowania tożsamości lokalnej jest udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy na temat dawnych mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. Trudne tematy podejmowane z bardzo aktywnym udziałem społeczności miasta uczą, zwłaszcza młodych ludzi, szacunku dla przeszłości i zrozumienia problemów tak dawnego, jak i współczesnego świata.
Szczególną inicjatywą jest również odkrycie przez współczesnych Sokołowian, z dużym udziałem ośrodka kultury, postaci znanego kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego, jako właściciela Sokołowa Podlaskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych ostatnich lat stały się „Plenerowe Wieczory Muzyczne u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”, nie tylko popularyzujące muzykę klasyczną, ale także wzbudzające u mieszkańców poczucie dumy z faktu przynależności do historii Sokołowa tak znakomitej postaci.
Dużą popularnością cieszą się także inne imprezy plenerowe organizowane przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Są to „Piknik Integracyjny” i Międzynarodowy Festiwal Tańca „Sokolik”. Celem „Pikniku Integracyjnego” jest integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi oraz promocja aktywności kulturalnej, sportowej i społecznej niepełnosprawnych. Festiwal „Sokolik” promuje taniec nowoczesny, jego gospodarzem co roku jest Formacja Tańca Nowoczesnego „Fatum Sokolik” z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Inne ważne przedsięwzięcia organizowane przez SOK to „Zaduszki Jazzowe”, „Koncert Noworoczny”, Diecezjalne Obchody Dnia Papieskiego, „Jesień na Mazowszu i Podlasiu – Festiwal Kuchni Regionalnej”, „eSKa – Festiwal Kabaretowy Seniorów”, Niedzielne Koncerty Popołudniowe – koncerty muzyki poważnej, Świąteczne Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, spotkania z cyklu „Tu pozostać muszę”, obchody Świąt Narodowych, spektakle teatralne, występy kabaretów, przeglądy piosenki, teatralne, konkursy recytatorskie, wystawy i wernisaże. W imprezach organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury uczestniczą tak twórcy amatorzy i zespoły amatorskie, jak i artyści profesjonalni. Zasadą animatorów kultury pracujących w SOK jest promocja amatorskiego ruchu artystycznego i motywowanie go do aktywności, jak również umożliwienie mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem najbardziej znanych polskich i zagranicznych artystów. Na zaproszenie SOK Sokołów Podlaski gościł więc: Konstantego Andrzeja Kulkę, Tytusa Wojnowicza, Waldemara Malickiego, Tomasza Radziwonowicza, Jacka Wójcickiego, Beatę Rybotycką, zespoły „Golec Orkiestra”, „Brathanki”, „Bajm”, „Raz Dwa Trzy”, „Łzy”, „Myslovitz”, „Zakopower” oraz Kayah, Dodę, Kasię Cerekwicką i wielu innych znanych i lubianych. W Sokołowie Podlaskim występował Teatr „Woskriesiennie” z Lwowa, Teatr Żydowski z Warszawy i Teatr Dramatyczny z Płocka. W ramach Działu Edukacji Kulturalnej SOK działa 19 zespołów, sekcji i klubów. Są to:
 • ZPiT „Sokołowianie”,
 • „Mali Sokołowianie”,
 • Kapela ZPiT „Sokołowianie”,
 • Black Code Dance Studio,
 • Formacja Tańca Towarzyskiego „Contra”,
 • Nauka tańca towarzyskiego,
 • Studio Piosenki „Rozśpiewane nutki”,
 • Ognisko Muzyczne,
 • Młodzieżowa Grupa Teatralna,
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „Zbyszek”,
 • Grupa Fotograficzno – Filmowa „MovieMy”,
 • Kino „SOKÓŁ”,
 • Koło Plastyczne,
 • Klub Seniora „Jutrzenka”,
 • Zespół Wokalny „Seniorynki”,
 • Sokołowski Uniwersytet III Wieku,
 • Nauka gry na gitarze i perkusji,
 • Próby zespołów muzycznych,
 • Modelarnia.
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Zespoły SOK mają na swoim koncie wiele sukcesów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, co świadczy o wysokim poziomie ich pracy.
Realizując zadania statutowe Sokołowski Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami i organizacjami z terenu miasta oraz partnerami z całej Polski i z zagranicy. Dzięki aktywności SOK w 2004 roku Sokołów Podlaski nosił tytuł „Stolicy Kulturalnej Mazowsza”. Za działalność Sokołowski Ośrodek Kultury został uhonorowany licznymi dyplomami uznania m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Sokołowskiego, Burmistrza Sokołowa Podlaskiego, Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury. W październiku 2008 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego zgłosił Sokołowski Ośrodek Kultury do Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za działalność na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i aktywności obywatelskiej.
Strona Ośrodka: http://sok.sokolowpodl.pl