Nagłówki

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.