Polski Związek Niewidomych zaprasza

Logo Polskiego Związku Niewidomych

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe – Sokołów Podlaski zachęca wszystkie osoby niewidome, słabowidzące oraz rodziny tych osób do zapoznania się z ofertą organizacji i skorzystania z różnych form pomocy proponowanych przez stowarzyszenie.

Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku. Głównymi celami działalności Polskiego Związku Niewidomych jest objęcie opieką i wsparciem wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok, pomoc ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia, nauczenie samodzielnego funkcjonowania oraz przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie w aktywny nurt życia społecznego i zawodowego.
Polski Związek Niewidomych jest największą organizacją w Polsce zrzeszającą osoby niewidome oraz słabowidzące i działającą na ich rzecz. Związek posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska.
Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Sokołowie Podlaskim serdecznie zaprasza dorosłych, dzieci i ich rodziny do odwiedzenia i zaczerpnięcia informacji na temat udzielanych form pomocy w siedzibie przy ul. Wolności 21 (budynek Urzędu Miasta) bądź pod nr telefonu (25)781-20-93 lub 508-617-424.
Więcej informacji na temat działalności Polskiego Związku Niewidomych znajduje się na stronie www.pzn.org.pl