50 000 zł dotacji dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w zakresie programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną.

Dotacja w ramach Programu przeznaczona może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1. Opracowanie:

• oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy;

• planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów bądź technologii produkcji;

• prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu;

• strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji na stronie funduszenafirme.pl