Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że 29 stycznia 2014 r. z inicjatywy Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne przed ogłoszeniem konkursów ofert przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze Polityka społeczna.

Celem spotkania będzie: przekazanie przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego wiedzy nt. konkursów ofert, zasad przyznawania i rozliczania dotacji, najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu ofert realizacji zadania publicznego, zapoznanie uczestników z pracami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji oraz stanem prac przygotowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlec, ul. Asłanowicza 10, w godz. 9.00-12.00.