„Dwójka” zbiera makulaturę

Plakat promocyjny

Z dniem 01 grudnia 2013 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim przystąpiła do zbiórki makulatury w ramach X edycji Konkursu – Zbiórka makulatury ogłoszonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs jest zachętą do propagowania postaw ekologicznych z zakresu selektywnego zbierania odpadów wśród uczniów szkoły. Zbiórka makulatury ma na celu uświadomienie, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko i każdy jest odpowiedzialny za jego stan obecny i przyszły. Zbiórka potrwa do 31 marca 2014r. W tym czasie należy przekazywać makulaturę do punktów skupu, które w Sokołowie Podlaskim mieszczą się w:
  • Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS” (wejście od ul. Stadionowej),
  • przy ul. Tartacznej 2 – była baza PZGS.
Zaświadczenie wydane w punkcie skupu o ilości zdanej makulatury należy przekazywać do Wychowawców klas Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Serdecznie zachęcamy wszystkich Uczniów do wzięcia udziału w zbiórce makulatury. W ten sposób chronimy przyrodę a jednocześnie wspomagamy naszą szkołę.