Nadzwyczajna XXIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 08.08.2013r., zwołuję na dzień 14 sierpnia 2013r. (środa) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXIII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2013.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Waldemar Hardej