Zapraszamy na szkolenie „Pozyskiwanie środków na działalność organizacji”

Szkolenie jest elementem projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS i kierowane jest do organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.

Odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia w Otwocku Wielkim.

Ogłoszenie o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej:

http://frso.pl/szkolenia-i-seminaria/pozyskiwanie-srodkow-na-dzialalnosc-organizacji-1

Termin zgłaszania się upływa 13 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod ogłoszeniem na podanej stronie internetowej.

Szkolenie organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.