Nieruchomości PKP powiększyły zasoby gruntowe miasta

Aktem notarialnym z 12 czerwca 2013 Miasto Sokołów Podlaski przejęło od Spółki PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kolejowej, Ząbkowskiej, Ustronnej i Lipowej.

Działka nr 4010/29, 4010/35 oraz część działki 4010/57 i 4010/57 przejęte zostały za zgodą wyrażoną przez Radę Miejską uchwałą nr XXI/141/2013, w zamian za zaległości podatkowe PKP S.A. wraz z odsetkami. Teren przeznaczony będzie na inwestycje infrastrukturalne i rozwojowe.