IX Integracyjne Spotkania Muzyczno-Taneczne

Wydawanie posiłków podczas Spotkań

14 czerwca odbyły się IX Integracyjne Sokołowskie Spotkania Muzyczno-Taneczne. Organizatorem Spotkania, które na stałe wpisała się w kalendarz imprez naszego miasta, było Centrum Pomocy Socjalnej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

Spotkanie było realizowane przy współpracy Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Pedagogicznej oraz Hufiec ZHP. Impreza, nad którą honorowy patronat objął Burmistrz Miasta, była współfinansowana ze środków PFRON. Spotkanie miało na celu prezentację dorobku artystycznego niepełnosprawnych w dziedzinie muzyki, tańca i teatru. Wzięło udział 19 placówek z terenu woj. mazowieckiego, zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych. Dla przybyłych uczestników do Sokołowskiego Domu Kultury przygotowany był słodki poczęstunek oraz kawa i herbata. Pierwszą część Spotkań w SOK otworzyła Sekretarz Miasta Maria Truszkowska, a w imieniu organizatorów, gości przywitała Monika Krzemieniewska -kierownik Centrum Pomocy Socjalnej. Zabawa zorganizowana była z dużym rozmachem. Gościem specjalnym przeglądu była grupa BLACK CODE DANCE STUDIO. Młodzi artyści dostarczyli wielu wrażeń uświetniając swoim występem Sokołowskie Spotkania, za co organizatorzy bardzo dziękują! W Spotkaniu Integracyjnym wzięli udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Najmłodszymi uczestnikami byli uczniowie ze Szkoły Specjalnej z Sokołowa Podlaskiego. Domy przygotowały bardzo ciekawy i pomysłowy repertuar. Na scenie prezentowane były układy taneczne, popisy wokalne oraz wzniosłe przedstawienia. Uroczystość rozpoczął występ naszego specjalnego gościa. Prezentacje taneczne podtrzymały bardzo dobry nastrój widowni. Gospodarze Spotkania – Środowiskowy Dom Samopomocy – zaprezentowali program „Ludzie i maski”, którego głównym przesłaniem było to, iż maski stanowią codzienny uniform każdego z nas. W rzeczywistości ludzie także chowają się pod maskami, aby w ten sposób uchronić się przed represjami ze strony społeczeństwa lub zmienić swoje dotychczasowe życie. Wielu ludzi uważa, iż zdejmując maskę, obnażą swoje prawdziwe oblicze i zostaną odepchnięci. Zakładając maski stajemy się kimś innym. Zazwyczaj kimś lepszym, przynajmniej tak nam się wydaje i tak się czujemy! Występy na scenie były dla naszych podopiecznych ogromnym przeżyciem. Uczestników oraz ich opiekunów rozpierała duma po przedstawieniach. Wszystkie prezentacje dostarczyły wielu wrażeń i emocji. Zostały docenione gromkimi brawami. Artyści otrzymali również pamiątkowe, ręcznie wykonane statuetki. Część druga Spotkania, miała charakter pikniku i odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kosowskiej 83. Na zaproszonych gości czekała grochówka z kuchni polowej, grillowana kiełbasa i słodki poczęstunek. Piękna pogoda, zabawa taneczna oraz konkursy przygotowane przez harcerzy sprawiły, że uczestnicy wspaniale się bawili. Chętnie brali udział w licznych zabawach i konkurencjach co sprzyjało integracji i przełamywaniu barier w kontaktach społecznych. Uczestnicy mieli okazję zawrzeć nowe, a także odświeżyć dawne znajomości. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Obecność władz miasta, powiatu, przedstawicieli wielu środowisk były dowodem na to, iż Integracyjne Sokołowskie Spotkania Muzyczno-Taneczne mają wymiar symboliczny. Są znakiem współodczuwania z niepełnosprawnymi i świadectwem gotowości do wspierania ich, dowodem na to, iż społeczność lokalna dostrzega problemy osób doświadczających trudności. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji Spotkania, darczyńcom, wolontariuszom, którzy zadbali o to, aby naszym gościom niczego nie zabrakło. Impreza bowiem dostarczyła uczestnikom Spotkania wielu miłych przeżyć. Stała się kolejnym etapem naszej integracji. IX Integracyjne Sokołowskie Spotkania Muzyczno-Taneczne wsparli: PUIK, Andrzej Czerkas, Edcom, Motir-ABS Niewiadomscy, POLSERO, Pogorzelska Barbara, Pogorzelski Zbigniew, Bajt, Księgarnia „EZOP”, GAMA, TOPAZ, Jacek Molski, Andrzej Bieliński, Mleczarnia Kosów Lacki, Marek Brewczuk, Krzysztof Andrzejczuk, Włodzimierz Kamont, Camelia-sala weselna – za co jeszcze raz organizatorzy bardzo serdecznie DZIĘKUJĄ!