Rada Miejska poparła projekt obywatelski

Budynek Sądu w Sokołowie

Na sesji 22 lutego Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim przyjęła stanowisko w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
W dniu 27 czerwca 2012r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej skupiający m.in. sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy złożył w Kancelarii Sejmu   obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Impulsem do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą był przygotowany projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości znoszący 116 sądów rejonowych, a obecnie 79 sądów.
W dniu 6 lutego 2013r. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęto wniosek o dalszym prowadzeniu prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o okręgach sądowych sądów  powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o regulowaniu ustroju sądów powszechnych w drodze ustawy.
Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych i o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów  powszechnych realizuje i urzeczywistnia konstytucyjną zasadę, że regulowanie ustroju sądów powszechnych  należy dokonywać wyłącznie poprzez ustawy.

Projekt ten jest ewidentnie korzystny dla jednostek samorządowych gdzie nastąpiło zniesienie sądów rejonowych i ustanowienie oddziałów zamiejscowych.  Stanowi istotny element demokratycznego państwa prawa. Gwarantuje obywatelom konstytucyjne prawo do sądów, a także stanowi istotny element niezależności i niezawisłości sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatelski projekt ustawy jest kompatybilny także z wnioskiem grupy posłów   Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie treści  art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając powyższe na względzie  Rada Miejska wyraża zdecydowane poparcie dla złożonego obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych i o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej