Nagłówki

„Niebieski tydzień”

Komenda Powiatowa Policji i Centrum Pomocy Socjalnej informują, że w dniach 25 luty – 1 marzec organizuje kampanię informacyjną „Niebieski Tydzień”. W ramach inicjatywy funkcjonował będzie punkt poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i doznających przemocy.

W godz. 15-17 będą na Państwa czekali przedstawiciele policji, miejskiego i gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt informacyjny znajdował się będzie w Urzędzie Miasta ul. Wolności 21, boczne wejście.
Jednocześnie informujemy, iż w dniach 25 luty – 2 marca Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W okresie trwania kampanii, bezpłatnych porad i informacji udzielać będą dyżurujący w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem psycholodzy i prawnicy. Lista ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.