Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców w Pruszkowie

Centrum Prawa Bankowego i Informacji wraz z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie, Stowarzyszeniem Forum Gospodarczym w Pruszkowie oraz firma UNIQA serdecznie zapraszają na Seminarium: ZARABIAĆ W KRYZYSIE – szanse i wyzwania w warunkach spowolnienia gospodarczego pod honorowym Patronatem Starosty Pruszkowskiego.

Celem projektu jest wyjście z ofertą szkoleniową do małych i średnich przedsiębiorstw, które w warunkach nasilających się trudności gospodarczych mogą pomóc w uniknięciu najczęściej spotykanych błędów i skłonić do działań pozwalających odnieść, w warunkach kryzysowych sukces rynkowy.
Umiejętność monitorowania oraz uniknięcie decydujących często o istnieniu firmy ryzyk, pozwala lepiej radzić sobie z pojawiającymi się problemami.
W tym celu przedstawimy pakiet działań, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i działań będących następstwem wydarzeń kryzysowych.
Pokażemy także wybrane, skuteczne sposoby na budowę swojej wiarygodności i pozycji na rynku oraz dla tych, którzy tego jeszcze nie robią, korzyści z zainteresowania się eksportem.
Liczymy na to że wspólna, rzeczowa dyskusja nt. praktyki w biznesie pozwoli Państwu lepiej unikać zagrożeń oraz wyszukiwać szanse, jakie daje wsparcie finansowe, znajomość rynków zagranicznych czy wiedza, w jaki sposób znaleźć odbiorców naszych produktów za granicą.