Nagłówki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

W dniu 8 marca 2013 r. Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego Zarządzeniem Nr 39/2013 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.