Badania turystyczne

Plakat promocyjny

Jednym z zadań ewaluacyjno – monitorujących wdrażanie „Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007 – 2013” są badania turystyczne. Na prośbę Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Badanie dotyczy zadowolenia turystów z pobytu na Mazowszu i prowadzone będzie do 30 września 2013 roku. Zebrane wyniki ułatwią przygotowanie oferty turystycznej Mazowsza, odpowiadającej oczekiwaniom odwiedzających nasz region. Jednak dla powodzenia projektu bardzo ważne jest, aby jak największa liczba turystów wzięła udział w badaniu i odpowiedziała na pytania zadane w ankiecie.

Link do ankiety on-line:
https://www.webropolsurveys.com/S/841AFC36F1C5CB8C.par