Spotkanie na temat nowego systemu gospodarowania odpadami

Szanowni Mieszkańcy Miasta Sokołowa Podlaskiego! Mając na uwadze popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, segregacji surowców wtórnych i zagrożeń związanych z niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami niebezpiecznymi, Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach dotyczących wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami, które odbędą się 26 września 2012 r. o godz. 14:00 i 18:00 oraz 27 września 2012 r. o godz. 14:00 i 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

Program edukacji ekologicznej w związku z wdrażaniem selektywnej zbiorki odpadów ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz zmierza do uzyskania zrozumienia i akceptacji społecznej dla zaproponowanych rozwiązań.

Do głównych zadań ekologicznych Miasta w zakresie gospodarki odpadami należy:

  • podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • rozpowszechnianie zasad prawidłowego postępowania z odpadami, z naciskiem na propagowanie selektywnego zbierania odpadów,
  • informowanie o korzyściach dla środowiska i mieszkańców, związanych z odzyskiem odpadów i ogólnie z prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami.

 

Jednym z podstawowych warunków realizacji nowego programu gospodarki odpadami jest włączenie się do udziału w jego realizację wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do znaczenia środowiska przyrodniczego dla każdego człowieka. Konieczna jest zatem wszechstronna edukacja ekologiczna społeczeństwa promująca pożądany sposób postępowania z odpadami, którą chcemy zrealizować wspólnie z Państwa udziałem.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski