Nagłówki

„Sprzątanie świata 2012” zakończone

Uczestnicy akcji

Zakończyła się zaplanowana na 14 – 16 września XIX akcja „Sprzątanie Świata Polska 2012”. W tegorocznej edycji pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”  wzięło udział 18 jednostek, w tym 11 szkół, 5 przedszkoli, Hufiec ZHP oraz Środowiskowy dom Samopomocy. Akcję zorganizowano we współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”. Jak co roku akcję wspierało Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o poprzez udostępnienie kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów.

Lista uczestników akcji XIX akcji „Sprzątanie Świata 2012”

•    Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 31
•    Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Bosko 3
•    Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Węgrowska 22
•    Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 8-go sierp.1D
•    Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
•    Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna 8
•    Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 22
•    Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15
•    Zespół Szkół Specjalnych, ul. Piłsudskiego 4
•    Gimnazjum Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 16
•    Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3
•    Gimnazjum Salezjańskie, ul. Bosko 1
•    Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11
•    Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Bosko 1
•    Zespół Szkół Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 24
•    Zespół Szkół Nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3
•    ZHP-Hufiec w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki 11
•    Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska 83

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji oraz PUIK w Sokołowie Podlaskim serdecznie dziękujemy.