Przetarg na najem lokalu usługowego przy ul. Wolności

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu usługowego o powierzchni 40,87 m2, znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego przy ul. Wolności 21 – niski parter budynku z wejściem od ul. Wolności. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności usługowej. Na nieruchomość założona jest księga wieczysta KW 36 658.

Okres trwania dzierżawy – czas nieokreślony.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem wynosi 2 000 zł + VAT.
Termin przeprowadzenia I przetargu: 18 czerwca 2012r.
Termin przeprowadzenia II przetargu: 23 lipca 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2012r. w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, o godzinie 11.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 450 zł, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia 11 września 2012r. do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 11 września 2012r. (data wpływu pieniędzy na konto), co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu. Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem, osobie która wygra przetarg.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pokój 37 tel.: 25 781 75 26. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.