Obwieszczenie w sprawie obwodów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 29 czerwca 2011r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190, zm. Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz.172) oraz uchwały Nr XLIII/263/2002 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Miasta na obwody głosowania, w związku z Zarządzeniem Nr 198 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.maja 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, zarządzonych na dzień 24.lipca 2011r. w okręgu wyborczym nr 15, podaję do publicznej wiadomości granicę obwodu głosowania, numer i siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Nr OKW 8; Granice obwodu głosowania wyznaczają ulice: Al. 550 – Lecia, Błękitna, Jasna, Oleksiaka Wichury, Parkowa, Pastelowa, Platynowa, Spokojna, Św. Rocha, Reymonta, Relaks, Tartaczna, Ustronna, Wiejska, Zacisze, Złota, Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 22, tel. tel. 781 27 82

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym, mieszczącym się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Węgrowskiej 22, w dniu 24.lipca 2011r. w godzinach: 8.00 – 22.00
Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżury w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, pokój 102, nr tel. 025 781 75 29 od poniedziałku do piątku w godz. 15.oo-16.oo, a w dniach: 23.lipca 2011r. w godz. 9.oo – 10.oo; 24.lipca 2011r. od godz. 7.oo do zakończenia wyborów.
Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula