Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4. lipca 2011r. o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach uzupełniających na radnego do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, okręg Nr 15.

Zgodnie z art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późń. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim informuje, że w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 lipca 2011r. przyznała w drodze losowana następujące numery dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim zarejestrowanych przez komitety wyborcze:
Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Karakuli
Nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Wrzosek
Nr 3 – Komitet Wyborczy Wyborców „PRAWDA DLA LUDZI”
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/Mirosława Krasnodębska