Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4. lipca 2011r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późń.zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 24 lipca 2011r.
W okręgu wyborczym Nr 15 obejmującym 1 mandat, w którym w wyborach uzupełniających do obsadzenia jest jeden mandat, zarejestrowano następujące listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim następujących komitetów wyborczych:
Lista Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Karakuli
1. Waldemar Antoni Kosiorek, lat 52, zam. Sokołów Podlaski
Lista Nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Wrzosek
1. Teresa Wrzosek, lat 54, zam. Sokołów Podlaski
Lista Nr 3 – Komitet Wyborczy Wyborców „PRAWDA DLA LUDZI”
1. Bogusław Lubelski, lat 54, zam. Sokołów Podlaski
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosława Krasnodębska