Umowa na przebudowę starego dworca podpisana

30 kwietnia 2010 w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja budynku starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej na potrzeby Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.