I Profilaktyczna Gra Miejska o Puchar Burmistrza Miasta

Pierwsze, na tak wielką skalę w kraju działanie przeprowadzone w ramach projektu Profilaktyka a Harcerstwo, to kolejny sukces Sokołowa Podlaskiego. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim oraz harcerze z VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego Hufca ZHP, przygotowali Profilaktyczną Grę Miejską. W organizację włączyły się praktycznie wszystkie instytucje. Najlepszym podziękowaniem była radość na ustach uczestników tej niecodziennej rywalizacji.

Gra odbyła się 19 kwietnia, jej finał zaś zaplanowano na 26 kwietnia. Ogromna ilość zadań oraz ilość patroli, nie pozwalała, na uczciwe podsumowanie współzawodnictwa we wcześniejszym terminie. We współzawodnictwie nie było nagród. Zwycięska drużyna otrzymywała puchar przechodni Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

W nagrodę za ogromne zaangażowanie młodzieży, prosto z planu filmowego do Sokołowa Podlaskiego przybył także honorowy gość gali Paweł Królikowski, którego obecność była specjalnym prezentem Impresariatu programu PaT. Aktor z uznaniem doceniał taką formę aktywności młodzieży promującej życie bez uzależnień i z uwagą obejrzał reportaż filmowy Tomka Pyraka (Stowarzyszenie Akademia Wilanowska) z gry profilaktycznej. Zaangażowanie Urzędu Miasta, Policji, harcerzy VII Osiedlowego Szczepu Hufca ZHP, Państwowej Straży

Pożarnej, instytucji kultury, oświaty i wielu innych ponownie potwierdziło, że siłą profilaktyki jest praca zespołowa.

Nie zabrakło w tym szczególnym dniu licznie zebranych gości. Na zaproszenie programu „Profilaktyka a Harcerstwo” przybył I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał Batkowski oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu kom. Dorota Pater. Przybyli również Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, insp. Wiesław Rogulski – Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, podinsp. Wiesław Nasiłowski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, Witold Płusa – Prezes Stowarzyszenia Akademia Wilanowska, Antoni Czarnocki – Starosta Sokołowski, Maria Koc – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Ewa Murawska – Pełnomocnik Starosty ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Elżbieta Świszczewska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, hm. Jana Świnarska z Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, bryg. Józef Panasz – Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, hm. Bożenna Hardej – Z-cę Komendanta Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim, Kazimierz Soszka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Jerzy Ostromecki – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim, ks. Dariusz Matuszyński – Dyrektor Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego i Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim, Marcin Celiński – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, Anna Paplińska – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Sokołowie Podlaskim, Czesław Zalewski – Wójt Gminy Sterdyń, Tadeusz Mróz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, Ireneusz Piotr Wyszyński – Wójt Gminy Sabnie, Zbigniew Woźniak – Wójt Gminy Bielany, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej CUKROWNIA w Sokołowie Podlaskim, koordynator programu PaT na terenie KMP Siedlce kom. Jerzy Długosz, przedstawiciele komend powiatowych w Łosicach i Węgrowie, instruktorzy z sąsiednich hufców ZHP oraz najważniejszy gość – szef programu Profilaktyka a Ty insp. Grzegorz Jach.

Phm. Anna Hilaruk, krajowy koordynator projektu Profilaktyka a Harcerstwo przybliżyła, na czym polegała rywalizacja patroli podczas gry. W grze wzięło udział 13 patroli, tj. 126 osób. W jej przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowało się 37 harcerzy. Uczestnicy mieli do wykonania 15 zadań. Podczas gry zrobionych zostało ponad 1055 zdjęć. Rekordzista wszedł na 18 skrzynek. Zamalowano 10 metrów płótna, do czego zużyto 7 litów farby. Przyklejono 157 naklejek. Zdobyto 326 pieczątek. 65 osób wzięło udział w ankiecie. Rywalizacja ta została również zaprezentowana na filmie reportażowym. Najważniejszy jest jednak fakt, że wspólnie młodzież dała wyraz temu, że można pięknie, radośnie przeżywać swoją młodość bez używek prowadzących do uzależnień. Przebieg gry opisywany już był we wcześniejszych artykułach.

Do rywalizacji przystąpiły wszystkie szkoły ponadpodstawowe, znajdujące się w Sokołowie Podlaskim:

•    Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

•    Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

•    I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie

•    Salezjańskiego Gimnazjum

•    Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego

•    Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

•    Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Po prezentacji przebiegu gry oraz obrazującego przebieg filmu, jak również po informacji dotyczącej V Przystanku PaT, przedstawionego przez insp. Grzegorza Jacha, twórcę programu Profilaktyka a Ty, głos zabrał I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał Batkowski. Podziękował całej społeczności za zaangażowanie w pracę, na rzecz profilaktyki. Szczególnie wyróżnił trzy osoby – Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakulę, Krajowego Koordynatora Programu Profilaktyka a Harcerstwo phm. Annę Hilaruk i insp. Wiesława Rogulskiego Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim. Szef mazowieckich policjantów, za profilaktyczną pracę złożył osobiste podziękowania.

Po prezentacji gry nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą „Nie psuj mnie”. Był to konkurs na plakat nawołujący do przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich sokołowskich gimnazjów. Prace konkursowe można jeszcze zobaczyć w galerii górnego holu Sokołowskiego Ośrodka Kul;tury. 22 prace oceniło jury w składzie: pani Maria Truszkowska – Sekretarz Miasta Sokołów Podlaski, Pani Maria Koc – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, insp. Wiesław Rogulski – Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, Pani Anna Błońska oraz pan Zenon Karpiński – plastycy SOK. Jury wyłoniło zwycięski plakat, który został powielony i zawieszony we wszystkich sklepach w naszym mieście. Autorką nagrodzonego plakatu jest Ola Dębska – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1. Jury postanowiło też przyznać drugie miejsce Robertowi Zieniewskiemu oraz Łukaszowi Kościukiewiczowi SG), oraz wyróżnić pracę Magdaleny Brzozowskiej (PG1), nieodpowiadającą swoją formą plakatowi, ale ciekawą pod względem walorów artystycznych. Nagrody zwycięzcom wręczył osobiście Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula.

Wreszcie nadeszła najbardziej oczekiwana przez młodzież chwila – ogłoszenie wyników współzawodnictwa.

Na scenie pojawili się Bogusław Karakula, Paweł Królikowski, podinsp.  Rafał Batkowski, hm Jana Świnarska, insp. Wiesław Rogulski oraz insp. Grzegorz Jach. Pojawili się również bohaterowie współzawodnictwa. Szefowie patroli uczestniczących w grze: BOSKO TEAM Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, BRYGADA CKR Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, LLAMY I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, SZYBCY I WŚCIEKLI Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, SŁONECZNY PATROL I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, JUKA SKŁAD Salezjańskie Gimnazjum, ANTYWIRUS Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, TROLE I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, STRUMIENIE Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego, KOPERNIKOWCY Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, KICAJĄCE ZAJĄCE Salezjańskie Gimnazjum, SZARACZKI Zespół Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, SŁONECZNY PATROL Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

Wszyscy otrzymali dyplomy za udział. Nagrody wręczali goście finału. Zwycięską statuetkę wręczył Burmistrz Miasta patrolowi BOSKO TEAM z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Na drugim miejscu uplasował się patrol BRYGADA CKR z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a na trzecim patrol LLAMY z I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie.

Po tej uroczystej chwili nastąpił czas, kiedy każdy z zebranych mógł zadać pytanie gościowi specjalnemu Pawłowi Królikowskiemu. Dowiedzieliśmy się, że bardzo ważnym okresem w życiu, był czas pracy w harcerstwie. Wspominał wiele ciekawych przeżyć, związanych obozami harcerskimi.

Gra nie mogłaby odbyć się bez wsparcia wielu firm i instytucji działających na terenie naszego miasta. Większość z nich działania na rzecz profilaktyki uzależnień ma wpisane w swoją codzienność. Są jednak też tacy, którzy wyciągnęli pomocną dłoń, pomimo iż na co dzień w swoich profesjach nie zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży.

Szczególne podziękowania należą się Panu Zbigniewowi Paczóskiemu – właścicielowi sieci sklepów Topaz, który pokrył koszty organizacji gry i umożliwił jej promocję, poprzez druk plakatów i banerów oraz panu Przemysławowi Augustyniakowi z firmy Peopleart, autorowi projektów plakatów i banerów, jak również logotypu programu „Profilaktyka a Harcerstwo.

 

Nie możemy zapomnieć również dwóch ważnych osobach, dzięki którym zmagania zostały uwiecznione na zdjęciach i filmie – Macieju Tomaszewskim i Tomaszu Pyraku (Stowarzyszenie Akademia Wilanowska).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przeprowadzenia podobnego działania w swojej miejscowości. Scenariusz gry profilaktycznej otrzymacie kontaktując się z krajowym koordynatorem projektu PaH: anna.hilaruk@op.pl

Tu można zobaczyć film Tomka Pyraka pokazujący część pracy.