Wspólne patrole policjantów i strażaków

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Komendant Powiatowy Policji oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia” podpisali 16 grudnia porozumienie w sprawie wdrożenia patroli prewencyjnych „Policyjny Kur”. Patrole te są pionierskim działaniem na terenie Mazowsza. Z sokołowskich doświadczeń będą mogli brać przykład inni.

Porozumienie podpisali 16 grudnia Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula, Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Wiesław Rogulski oraz przedstawiciele OSP Cukrownia – wiceprezes Marek Kalata i skarbnik Waldemar Kosiorek. Obecni byli również przedstawiciele sokołowskiej Policji, odpowiadający za służby prewencji – I zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Wisław Nasiłowski, Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Mirosław Olszewski i Kierownik Rewiru Dzielnicowych podkom. Marek Żero. Podpisany dokument jest jednym z nielicznych tego rodzajuw kraju i pionierskim na Mazowszu. Dzięki porozumieniu, na terenie miasta pojawi się więcej patroli pieszych: będą to patrole składające się ze strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej i policjanta.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Miasta Sokołów Podlaski, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej przy realizowaniu zadań prewencyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń, zapobieganiu popełnieniu przestępstw, wykroczeń oraz innych zjawisk kryminogennych, poprzez organizowanie patroli prewencyjnych

„Policyjny Kur”, w ramach realizacji ustawowych zadań Policji wynikających z ustawy o Policji, ustawowych zadań straży wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i zadań miasta z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

Pomysł takich patroli zrodził się już w styczniu 2009, podczas konferencji „Razem Bezpieczniej” w MSWiA, w której uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim.

Była tam mowa o celach i potrzebach tworzenia patroli obywatelskich. Aby jednak w patrolu uczestniczyły osoby o odpowiednim doświadczeniu, pojawiła się propozycja współpracy Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecność policjanta w patrolu ma podnosić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Uczestniczący w parolu strażak będzie miał możliwość prewencyjnego oddziaływania na zachowania, które mogą powodować konieczność interwencji służb ratowniczych lub uniemożliwić jej właściwe przeprowadzenie (nawisy śnieżne, zastawione drogi pożarowe, tabliczki z numerami posesji itp.).

Pierwsze patrole pojawiły się na ulicach miasta już w czwartek, 17 grudnia. W Sokołowie w czwartek odbywa się targ. Wielu z przyjeżdżających pozostawia samochody, nie zważając na możliwość dojazdu służb ratowniczych. Z uwagi na opady śniegu, patrole zwracają też uwagę na wywiązywanie się administratorów posesji z obowiązków w zakresie odśnieżania chodników, jak również usuwania nawisów śnieżnych na budynkach.

Oficer Prasowy

KPP w Sokołowie Podlaskim

asp.szt. Sławomir Tomaszewski