XXXVII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2009r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2009.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2009 roku.
 8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/276/2006 z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Miasto w przedszkolach miejskich, wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
 12. Projekt uchwały RM w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Infrastruktura Kultury”.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 15. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia dla Miasta Sokołowa Podlaskiego liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 16. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 18. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 19. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 20. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 21. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 22. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 23. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 24. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 25. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 26. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 27. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 28. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 29. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 30. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 31. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 32. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 33. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 34. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2008/2009.
 35. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 36. Sprawy różne.
 37. Zamknięcie Sesji.