XXXVI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października 2009r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2009.
 8. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Podlaski w roku 2009.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2009 roku.
 10. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 18. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 19. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 20. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 21. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 22. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 23. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 24. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 25. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 26. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 27. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 28. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 29. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 30. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 31. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 32. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 33. Projekt uchwały RM w spr. opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.
 34. Projekt uchwały RM w spr. wniosku do Ministra Sprawiedliwości o zwiększenie właściwości Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
 35. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 36. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 37. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 38. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 39. Sprawy różne.
 40. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski