Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2010

Urząd Miasta Sokołów Podlaski informuje, że w listopadzie 2009 odbędą się konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pierwszym krokiem w tym działaniu jest aktualizacja i weryfikacja listy organizacji, działających na terenie miasta Sokołów Podlaski. Dane, jakie znajdują się w posiadaniu Urzędu Miasta publikujemy poniżej. Wszystkie zainteresowane podmioty proszone są o pilne odszukanie się na liście i kontakt w przypadku konieczności dopisania ich do listy bądź aktualizacji danych (minimum to nazwa, adres, telefon i osoba do kontaktu).

Wytłuszczeniem oznaczono kontakty zweryfikowane.

 • Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, ul. Kosowska 26
 • Forum Ziemi Sokołowskiej, ul. Gałczyńskiego 12/6
 • Fundacja „Ku mądrości” im dr Anny Dux, ul. Sadowa 2
 • Fundacja „U siebie”, ul. Gałczyńskiego 6/31
 • Katolicki Klub Sportowy „Bonus”, Skwer NMP 1B
 • Klub CB-Radio Polski Północno-Wschodniej „Sokół”, ul. Siedlecka 46
 • Klub Sportowy „Neptun”, ul. Bulwar 1
 • Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół”, ul. Lipowa 84
 • Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju
 • Miejski Klub Koszykówki, ul. Lipowa 54
 • Miejski Klub Podnoszenia Ciężarów, ul. Lipowa 50
 • Miejski Klub Sportowy „Podlasie”, ul. Lipowa 54
 • Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Polna 8
 • Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wolności 8
 • Ochotnicza Straż Pożarna „Cukrownia”, ul. Fabryczna 1
 • Podlaskie Towarzystwo Szachowe, ul. Lipowa 54
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 2, tel. 0-25 781-75-71, kontakt: Marek Zarębski
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Sokołów Podlaski, ul. Armii Krajowej 2, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 0 512 474 999, kontakt: Marek Zarębski
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Sokołowie Podlaskim, ul. 8-go Sierpnia 4A/7, tel. (25) 7812510, 608 293 466, kontakt: Witold Grądzki
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4
 • Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21
 • Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Lipowa 63a
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Armii Krajowej 4
 • Sokołowski Podlaski Klub Kyokushin Karate, ul. Winnice 3
 • Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ul. Wolności 27
 • Stowarzyszenie – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Ząbkowska 5
 • Stowarzyszenie Chłopów Internowanych, Prześladowanych i Represjonowanych w byłej PRL, ul. Nieciecka 12
 • Stowarzyszenie Kupców Regionu Administracyjnego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wiejska 26/12
 • Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”, ul. Sadowa 2
 • Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Lipowa 84
 • Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Filipa Rinaldiego, ul. Sadowa 2
 • Stowarzyszenie Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Słoneczna 2
 • Stowarzyszenie Zespół Intensywnego Leczenia Noworodków Podlasia, ul. Ks. Bosko 5
 • Towarzystwo Społeczno-Samorządowe „My”
 • Uczniowski Klub Sportowy – Sokołowskie Towarzystwo Szachowe, ul. Malinowskiego 7
 • Uczniowski Klub Sportowy „Dromos” PG nr 2, ul. Repkowska 3
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” SP nr 1, ul. Polna 8
 • Uczniowski Klub Sportowy „Masters” SP nr 4, ul. Kupientyńska 15
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” PG Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” ZS nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3
 • Uczniowski Klub Sportowy „Start” ZS Nr 1, ul. Marii Skołodowskiej-Curie 24
 • Uczniowski Klub Sportowy „Żak” SP2, ul. Węgrowska 22
 • Zarząd Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej, ul. Grunwaldzka 5/33
 • Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Kościuszki 11

Kontakt w tej sprawie:

Piotr Miller, Urząd Miasta Sokołów Podlaski, pok. 26, tel. (25) 7817530, email: p.miller@sokolowpodl.pl.