Baza prawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zaprasza do bezpłatnego korzystania z Bazy Prawa Polskiego on-line „NETTAX”, która uruchomiona zostaje od 1 września.

Zawartość bazy to:

 • 22.000 ujednoliconych aktów prawnych,
 • 20.000 powiązanych z dokumentami orzeczeń,
 • 10.000 odpowiedzi Izb Skarbowych
 • 6.000 artykułów z zakresu piśmiennictwa,
 • wzory aktywnych pism i  formularzy,
 • Pisma Ministra Finansów,
 • bogata baza publikatorów – Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki  Urzędowe,
 • kalkulator odsetkowy i tabela kursów walut,
 • listy tele-adresowe – Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych.

oraz m.in.:

 • Nowości – codzienna bieżąca informacja o najnowszych zmianach w prawie polskim,
 • Publikatory – Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy UE (L), Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe,
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,
 • Zmiany w prawie – najnowsze rozporządzenia,
 • Kursy walut, Kursy walutowe euro i Kursy celne,
 • Listy i wykazy – niektórych podmiotów publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dziennikach Urzędowych; m.in. Lista izb skarbowych, Lista osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Lista notariuszy,
 • Ważne terminy,
 • Słowniczek łaciński i Słowniczek prawniczy,
 • Nowe wskaźniki i stawki,
 • Kalkulator odsetkowy,
 • Wizytówki Doradców Podatkowych,
 • Ciekawe miejsca w sieci,
 • Szkolenia – oferta szkoleń i kursów, głównie z zakresu prawno – podatkowego,
 • VAT w UE – formaty numerów VAT.

Baza zawiera Indeks tematyczny i alfabetyczny oraz orzecznictwo czyli Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych  oraz Sądu Najwyższego. Znajduje się tu także wiele niepublikowanych orzeczeń. Istnieje również możliwość zamówienia wyroków, które nie znajdują się w bazie. Ponadto znajdują się w bazie stałe wskaźniki, wzory umów, formularze i deklaracje, klasyfikacje, wynagrodzenia, emerytury i renty, odsetki, diety i ryczałty, ceny, inflacja, podatki i opłaty, przepisy celne, limity w euro, odszkodowania, świadczenia, składki, stawki amortyzacji środków trwałych, zasiłki, wyszukiwanie.

DLACZEGO  WARTO KORZYSTAĆ  Z  BAZY  PRAWNEJ  NETTAX?

 • codzienna aktualizacja,
 • stan prawny na dowolnie wybrany dzień,
 • ujednolicone wszystkie akty prawne powiązane z orzecznictwem i piśmiennictwem,
 • dostęp do pism ministerstwa finansów i odpowiedzi IS,
 • widoczne zmiany w akcie prawnym,
 • łatwa i praktyczna obsługa.