Burmistrz odznaczony za zasługi dla Policji

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Grzegorz Schetyna, nadał Brązowy Medal Za Zasługi Dla Policji Bogusławowi Karakuli – Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, medal został nadany w czerwcu i miał być oficjalnie wręczony podczas powiatowych obchodów Święta Policji 24 lipca. Z uwagi na okres urlopowy i nieobecność Burmistrza w tym dniu, wręczenie musiało nastąpić w innym terminie.

Podczas sesji Rady Miejskiej 5 sierpnia 2009 Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, insp. Wiesław Rogulski, dokonał uroczystego udekorowania Burmistrza Miasta. Odznaczenie jest formą podziękowania za troskę o bezpieczeństwo obywateli i aktywne wspieranie policyjnych inicjatyw.

(Na podstawie komunikatu Oficera Prasowego KPP Policji, asp.szt. Sławomira Tomaszewskiego)