XXXIII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 03.08.2009r., zwołuje się na dzień 5. sierpnia 2009r. na godz. 9.00 XXXIII Sesję Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości położonej we wsi Grochów Szlachecki gmina Sokołów Podlaski.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2009.
  5. Zamknięcie sesji.