Nagłówki

Puchar wdzięczności dla burmistrza

Na sesji Rady Miejskiej 18 lutego prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wręczył Burmistrzowi Miasta „Puchar wdzięczności”. Przedstawiciele PZERiI podziękowali w ten sposób za wsparcie działań Związku. To dzięki Bogusławowi Karakuli emeryci mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta.

Trzy lata temu przy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokołowie Podlaskim powstała Grupa Inicjatywna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Dzięki działaniom tej Grupy w ubiegłym roku rozprowadzono 135 ton artykułów spożywczych wartości 250 tysięcy złotych, z tej formy pomocy korzysta obecnie ponad 2000 osób. Obchodzone aktualnie 50-lecie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej stało się właściwym momentem dla wyrażenia podziękowań za przychylność, wsparcie i pomoc.