Ruszył nowy projekt KSM „Orły dla Podlasia”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza młodzież w wieku 14-25 lat do udziału w projekcie Orły dla Podlasia.

Założeniem tej inicjatywy jest wsparcie lokalnych środowisk przez kształtowanie postaw liderów. Pod hasłem Kształćcie Się Młodzi kierujemy zaproszenie do młodych, ambitnych, kreatywnych mieszkańców naszej ziemi. Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008 r.

Projekt Orły dla Podlasia obejmuje m.in.:

– warsztaty dziennikarsko – medialne

– warsztaty muzyczne

– warsztaty liderów lokalnych

– szkolenie z pisania projektów

– szkolenie z zakresu tworzenia i redagowania stron internetowych

– szkolenie z zakresu promocji i ochrony środowiska

– badania wśród młodzieży dotyczące edukacji pozaszkolnej

Projekt ten jest kolejnym etapem w tworzeniu Szkoły Liderów KSM (Kształćcie Się Młodzi).

REKRUTACJA TRWA!!!!

Więcej informacji i zapisy na stronie www.ksm-drohiczyn.pl lub w Biurze KSM Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski, tel/fax 025 787 74 11

ZAPRASZAMY!!!

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Sokołów Podlaski, 26 wrzesień 2008 r.