Kira Gałczyńska

foto: Mariusz Kubik – Praca własna, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83499329
foto: Mariusz Kubik – Praca własna, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83499329

Kira Gałczyńska, córka Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, została uhonorowana tytułem Honorowego Obywatela Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku 2004, na wniosek Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Od 1978 roku trwały nieprzerwane, bezpośrednie kontakty mieszkańców Sokołowa z panią Kirą Gałczyńską, która wspierłaa wszystkie inicjatywy związane z upowszechnieniem dorobku twórczego swego ojca. Liczne spotkania, uroczyste wieczornice i bezpośrednia pomoc w dostarczaniu eksponatów do okolicznościowych wystaw, w tym najnowsze pozycje wydawnicze, to tylko niektóre z form naszej współpracy.

Podczas licznych spotkań z młodzieżą Kira Gałczyńska, w towarzystwie wielu znakomitości ze świata kultury, prezentowała postać ojca jako człowieka i poetę ponadczasowego. Liczne imprezy i akcje kulturalne w kraju podczas „Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” potwierdzają uniwersalny charakter jego poezji i olbrzymią siłę kulturotwórczą, tak ważną w wychowaniu młodego pokolenia.

Członkowie STSK i liczna grupa mieszkańców miasta, w tym także młodzież, miała okazję współpracy z panią Kirą Gałczyńską, która dla promocji Sokołowa jest doskonałym emisariuszem w kraju.

Podczas wizyty w Sokołowie 13 listopada 2003 w kronice STSK pani Kira Gałczyńska wpisała tekst następujący:

„Sokołowianom moim kochanym, za przeszło 25-letnie serce, miłość i wierność poecie i Jego twórczości, za dziesiątki inicjatyw, za wieczną młodość wierszy K.I.G – dziękuję.
Wasza Kira Gałczyńska”

Kira Gałczyńska zmarła 20 grudnia 2022. Miała 86 lat.