XVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania, interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta w 2007r.
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
2) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Miasta.
4) Dyskusja i głosowanie wniosku przedstawionego przez Komisję Rewizyjną.
7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego za rok 2007.
8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2008.
9. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w roku 2008.
10. Projekt uchwały RM w spr. zmian w uchwale określającej składy osobowo-ilościowe Komisji stałych Rady Miejskiej oraz ustalenia Przewodniczących Komisji.
11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia diet dla radnych.
12. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.