Sokołów 24. na Mazowszu w rankingu Gazety Prawnej

Gazeta Prawna po raz drugi przygotowała Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Ranking wyróżnia samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. W przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne.

Ranking obejmuje projekty podpisane do końca 2007 roku (bez projektów przedakcesyjnych). Podstawą są dane zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które objęło patronat nad naszym przedsięwzięciem. Partnerami merytorycznymi rankingu są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firma doradcza Ernst & Young.

(www.gazetaprawna.pl)

Na 75 miast i gmin, sklasyfikowanych na terenie województwa mazowieckiego, miasto Sokołów Podlaski znalazło się na 24. pozycji. Wartość wsparcia z UE w 2007 roku w złotych na osobę wyniosła w naszym mieście 788,24, zamykając się ogólną kwotą 14.569,00 zł, w ramach 11 projektów.

Zwyciężyła gmina wiejska Jaktorów (36.929,00, 3.622,96 zł/os.), a Warszawa uplasowała się na 13. pozycji (2.721.149,00, 1.158,66 zł/os.).