Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach

z dnia 2 stycznia 2008 r. W związku z zarządzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w okręgu wyborczym nr 13 na dzień 9 marca 2008 r. Komisarz Wyborczy prosi pełnomocników zarejestrowanych komitetów wyborczych o zgłaszanie kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim.

Zgłoszenie kandydatów wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały PKW z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą PKW z dnia 25 września 2006 r. (M.P. Nr 61, poz. 641 zm. M.P. Nr 68, poz. 701) wraz z oświadczeniem kandydata o posiadaniu prawa wybierania i stałego zamieszkania na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz wyrażeniu zgody na kandydowanie do składu tej komisji – należy dostarczyć do siedziby Komisarza Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. nr 208 (budynek Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego – Oddział Zamiejscowy w Siedlcach) do dnia 21 stycznia 2008 r. do godz. 16:00 osobiście lub za pośrednictwem Urzedu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

/-/ Bogusław Dauter

Do pobrania: zarządzenie Wojewody Mazowieckiego, kalendarz wyborczy, uzasadnienie do zarządzenia (pdf)