„Sprzątanie Świata 2007” zakończone

W dniach 14-17 września odbyła się XIV akcja „Sprzątanie Świata 2007”. W tegorocznej edycji wzięło udział 18 jednostek, w tym 11 szkół, 5 przedszkoli, Hufiec ZHP oraz Środowiskowy dom Samopomocy. Akcję zorganizowano we współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”.

Jak co roku „Sprzątanie Świata 2007” wspierało Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o poprzez udostępnienie kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów. Żywimy głębokie przekonanie, że tego typu działania uwrażliwią mieszkańców Sokołowa na problem, jakim są dzikie wysypiska śmieci oraz przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej w mieście.

Lista uczestników akcji XIV akcji „Sprzątanie Świata 2007”

 • Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 31
 • Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Bosko 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Węgrowska 22
 • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 8-go sierp.1D
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna 8
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 22
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15
 • Zespół Szkół Specjalnych, ul. Piłsudskiego 4
 • Gimnazjum Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 16
 • Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3
 • Gimnazjum Salezjańskie, ul. Bosko 1
 • Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Bosko 1
 • Zespół Szkół Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 24
 • Zespół Szkół Nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3
 • ZHP-Hufiec w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki 11
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska 83

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji serdecznie dziękujemy.