I Targi Pracy i Kariery w Sokołowie Podlaskim

6 października odbędą się I Targi pracy i Kariery w Sokołowie Podlaskim, organizowane przez Fundację Civis Polonus i Fundację u Siebie w ramach realizacji projektu „Sokołowska młodzież aktywna na rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na targi zapraszamy:

  • MŁODZIEŻ stojącą przed wyborem szkoły wyższej lub szukającą pracy,
  • BEZROBOTNYCH szukających pracy,
  • PRZEDSIĘBIORCÓW i SZKOŁY WYŻSZE do zaprezentowania swojej oferty.
  • Wszystkich zainteresowanych…

Targi organizowane są pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Sokołów Podlaski – Pana Antoniego Czarnockiego. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i szkoły z powiatów: sokołowskiego, siedleckiego, węgrowskiego, siemiatyckiego i ostrowskiego.

Targi odbędą się 6 października 2007 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Szczegółowy plan przedstawia się następująco:

11.00 – 11.30 Oficjalne rozpoczęcie Targów Pracy

  • Antoni Czarnocki, Starosta Powiatu Sokołów Podlaski – oficjalne rozpoczęcie targów, powitanie gości
  • Joanna Pietrasik, prezes Zarządu Fundacji Civis Polonus – przedstawienie projektu „Sokołowska młodzież aktywna na rynku pracy”

11.30 – 12.15 „Rynek pracy dla młodzieży” – wystąpienia

  • Ewa Marchel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim
  • przedstawiciel z powiatu węgrowskiego
  • przedstawiciel z powiatu siedleckiego
  • przedstawiciel z powiatu ostrowskiego

12.15 – 12.30 Zaproszenie do odwiedzenia stoisk, przerwa kawowa, poczęstunek

12.30 – 15.00 Część właściwa targów pracy:

Stoiska: przedsiębiorców, uczelni wyższych, szkół oraz instytucji publicznych

Warsztaty tematyczne: np. Jak pisać list motywacyjny?, Czym kierować się podczas wyboru uczelni?, Jak umieścić swoje CV w Internecie?, Co jest ważne podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Dyżury specjalistów: m.in.: przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, prawnik, przedstawiciel uczelni wyższych, doradca zawodowy.

Więcej informacji chętnie udzieli Państwu Pani Urszula Herbich, tel. (22) 498 88 58 lub 791 968 980, e-mail: ula.herbich@civispolonus.org.pl.