Dubno zapamiętane z przeszłości – otwarcie wystawy

1 czerwca 2007, na uroczystej sesji Rady Miejskiej, odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Dubno zapamiętane z przeszłości”, poświęconej historii naszego miasta partnerskiego.

Przeszłość Dubna liczy ponad 900 lat. Dubno to jedno z najstarszych miejscowości na Wołyniu, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1100 roku i zawarta została w „Latopisie Ipatiewskim”. Dubieński gród należał do Rusi Kijowskiej, księstwa halicko-włodzimierskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaś po Unii Lubelskiej znalazł się w granicach Korony.

W 1498 roku Dubno uzyskuje prawa miejskie staraniem swojego właściciela, hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego. Dynamicznie rozwijającemu się miastu w 1507 roku król Zygmunt Stary nadaje prawo magdeburskie.

Kilka wieków historii to ogrom wydarzeń. Ich świadkami były piękne zabytkowe obiekty, których tak wiele w Dubnie. Wzniesiony w XV wieku przez starostę łuckiego Wasyla Ostrogskiego zamek, z którego wywodziła się Elżbieta z Ostrogskich Kiszczyna, córka Konstantego Wasyla Ostrogskiego, właścicielka Sokołowa Podlaskiego; pałac Lubomirskich, w którym przedstawiciel tego rodu książę Michał urządzał spektakle opery włoskiej i podejmował króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Rynek, będący świadkiem słynnych dubieńskich kontraktów, czyli targów znanych w całej Rzeczypospolitej; Brama Łucka, u wrót której w XVII wieku kozak Taras Bulba zabił swojego syna, zakochanego w polskiej szlachciance; klasztor bernardynów, w ciągu wieków będący nie tylko domem braci zakonnych, ale też cerkwią, siedzibą NKWD i fabryką tekstylną; liczne dubieńskie cerkwie, zachwycające wystrojem, synagoga, stare kamieniczki…

Te i inne zabytki uwiecznione zostały na fotografiach z początku XX wieku i okresu międzywojennego, znajdujących się w zbiorach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zdjęcia te, wykonane przez znakomitych polskich fotografików m.in. Jana Bułhaka, Henryka Poddębskiego, posłużyły do opracowania wystawy pt. „Dubno zapamiętane z przeszłości”, zorganizowanej przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Dobrą okazją do zaprezentowania ekspozycji stał się międzynarodowy festiwal Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne ” Międzynarodowe Warsztaty Dobrego Sąsiedztwa”, odbywający się w Sokołowie Podlaskim. Dzięki wystawie mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mogą poznać swoje Miasto Partnerskie Dubno. Na pewno niejedna z osób, które wystawę obejrzą, zapragnie do Dubna pojechać. Okazji w najbliższym czasie nie zabraknie, wszak 2007 jest rokiem jubileuszowym 500-lecia nadania miastu praw magdeburskich.

1 czerwca 2007, na uroczystej sesji Rady Miejskiej, odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Dubno zapamiętane z przeszłości”, poświęconej historii naszego miasta partnerskiego.

Przeszłość Dubna liczy ponad 900 lat. Dubno to jedno z najstarszych miejscowości na Wołyniu, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1100 roku i zawarta została w „Latopisie Ipatiewskim”. Dubieński gród należał do Rusi Kijowskiej, księstwa halicko-włodzimierskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaś po Unii Lubelskiej znalazł się w granicach Korony.

W 1498 roku Dubno uzyskuje prawa miejskie staraniem swojego właściciela, hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego. Dynamicznie rozwijającemu się miastu w 1507 roku król Zygmunt Stary nadaje prawo magdeburskie.

Kilka wieków historii to ogrom wydarzeń. Ich świadkami były piękne zabytkowe obiekty, których tak wiele w Dubnie. Wzniesiony w XV wieku przez starostę łuckiego Wasyla Ostrogskiego zamek, z którego wywodziła się Elżbieta z Ostrogskich Kiszczyna, córka Konstantego Wasyla Ostrogskiego, właścicielka Sokołowa Podlaskiego; pałac Lubomirskich, w którym przedstawiciel tego rodu książę Michał urządzał spektakle opery włoskiej i podejmował króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Rynek, będący świadkiem słynnych dubieńskich kontraktów, czyli targów znanych w całej Rzeczypospolitej; Brama Łucka, u wrót której w XVII wieku kozak Taras Bulba zabił swojego syna, zakochanego w polskiej szlachciance; klasztor bernardynów, w ciągu wieków będący nie tylko domem braci zakonnych, ale też cerkwią, siedzibą NKWD i fabryką tekstylną; liczne dubieńskie cerkwie, zachwycające wystrojem, synagoga, stare kamieniczki…

Te i inne zabytki uwiecznione zostały na fotografiach z początku XX wieku i okresu międzywojennego, znajdujących się w zbiorach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zdjęcia te, wykonane przez znakomitych polskich fotografików m.in. Jana Bułhaka, Henryka Poddębskiego, posłużyły do opracowania wystawy pt. „Dubno zapamiętane z przeszłości”, zorganizowanej przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Dobrą okazją do zaprezentowania ekspozycji stał się międzynarodowy festiwal Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne ” Międzynarodowe Warsztaty Dobrego Sąsiedztwa”, odbywający się w Sokołowie Podlaskim. Dzięki wystawie mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mogą poznać swoje Miasto Partnerskie Dubno. Na pewno niejedna z osób, które wystawę obejrzą, zapragnie do Dubna pojechać. Okazji w najbliższym czasie nie zabraknie, wszak 2007 jest rokiem jubileuszowym 500-lecia nadania miastu praw magdeburskich.