Nagrody Rady Miejskiej za rok 2006

W piątek 1. czerwca, na uroczystej sesji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wręczono nagrody Rady Miejskiej za rok 2006. 

Statuetki, miniaturki i dyplomy wręczono:

– za osiągnięcia twórcze, edukacyjne i społeczne w dziedzinie „kultura i sztuka” służące rozwojowi i promocji Miasta – Pani Wandzie Wierzchowskiej,

– za osiągnięcia społeczne, artystyczne i wychowawcze w dziedzinie „działalność społeczna na rzecz wspólnoty miejskiej” służące rozwojowi i promocji Miasta – Panu Janowi Rosochackiemu,

– za osiągnięcia gospodarcze w dziedzinie „rozwój przedsiębiorczości” służące rozwojowi i promocji Miasta – Panu Zygmuntowi Butrymowi – Prezesowi Zarządu „Stalfa” Spółka z o.o.,

– za osiągnięcia ekologiczne i gospodarcze w dziedzinie „ochrona środowiska” służące rozwojowi Miasta – Przedsiębiorstwu Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o.,

– za osiągnięcia gospodarcze w dziedzinie „architektura i budownictwo” służące rozwojowi Miasta – Panu Franciszkowi Księżopolskiemu,

– za osiągnięcia sportowe, wychowawcze i społeczne w dziedzinie „sport” służące promocji Miasta – Panu Krzysztofowi Iwańskiemu – Trenerowi Grupy Młodziczek Sekcji Koszykówki MKK OSiR,

– za osiągnięcia społeczne, wychowawcze i edukacyjne w dziedzinie „nauka i oświata” służące rozwojowi Miasta – Księdzu Robertowi Grzybowskiemu