II edycja Nagród Rady Miejskiej

Na sesji 18 maja po raz drugi przyznano nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, za 2004 rok.

1. Za osiągnięcia twórcze, społeczne i edukacyjne w dziedzinie „nauka i oświata”, służące rozwojowi i promocji Miasta – Panu Marianowi Pietrzakowi;

2. za osiągnięcia gospodarcze w dziedzinie „architektura i budownictwo” służące rozwojowi Miasta – Panu Bogusławowi Karakuli – Burmistrzowi Miasta oraz Sokołowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim;

3. za osiągnięcia twórcze, społeczne w dziedzinie „kultura i sztuka”, służące promocji Miasta – Pani Annie Łukasiak;

4. za osiągnięcia gospodarcze w dziedzinie „rozwój przedsiębiorczości”, służace rozwojowi i promocji Miasta – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim;

5. za osoiągnięcia społeczne w dziedzinie „działalność społeczna na rzecz wspólnoty miejskiej”, służące rozwojowi i promocji Miasta – Księdzu Stanisławowi Szestowickiemu, Dyrektorowi Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim.

Nagrody Rady Miejskiej stanowią: statuetka „Sokoła”, miniaturka „Sokoła” i dyplom.

Wręczenie nagród odbyło się na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2005, w sali widowiskowej SOK.


Marian Pietrzak

Osoba znana i szanowana. Współpracuje z wieloma szkołami, organizacjami i instytucjami na terenie Powiatu Sokołowskiego. Autor wielu książek o naszym mieście i powiecie sokołowskim. Niestrudzony poszukiwacz i zbieracz pamiątek z przeszłości. Kustosz własnego muzeum, prezentującego autentyczną historię Podlasia. Publikacje i zbiory eksponatów – to skarbnica wiedzy historycznej, z której korzysta głównie młodzież szkolna, ale także studenci oraz środowiska naukowe. To dokonania Pana Mariana Pietrzaka.

Przyznając Nagrodę „Sokoła” Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim wyraża uznanie Panu Marianowi Pietrzakowi za zasługi wniesione poprzez działalność społeczną w dziedzinie oświaty.

Ks. Dyrektor Stanisław Szestowicki

Wielka osobowość – dynamiczny, kreatywny, profesjonalny organizator, otwarty na potrzeby środowiska, w którym pracuje. Szczególnie aktywny społeczny animator ruchów i organizacji na terenie Miasta. Pomysłodawca i realizator wielu inicjatyw oświatowych i wychowawczych, kulturalnych i sportowych, charytatywnych i innych. Ta bardzo szeroka działalność społeczna, we współpracy z wieloma środowiskami, służy skutecznemu kreowaniu postaw obywatelskich w lokalnej społeczności.

Ksiądz mgr Stanisław Szestowicki – Dyrektor Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim – oddany duszpasterz, wdrażający naukę Wielkiego Papieża Jana Pawła II oraz wierny rycerz Św. Jana Bosko.

Przyznając Nagrodę „Sokoła” Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim wyraża uznanie dla działalności społecznej księdza Szestowickiego na rzecz wspólnoty lokalnej.

Sławomir Hardej

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim kierowana przez Zarząd, którego Prezesem jest Pan Sławomir Hardej. Jeden z największych i stabilnych pracodawców na sokołowskim rynku. Właściciel dobrej marki w branży spożywczej, znanej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Laureat i zdobywca wielu nagród, medali i wyróżnień w konkursach krajowych i na targach międzynarodowych takich jak: „Kapelusz Merkurego”, Godło promocyjne „Agro Polska”, Orzeł Agrobiznesu, znak jakości Q, Konsumencki Znak Jakości i wiele innych wyróżnień.

Jeden z nielicznych zakładów w Sokołowie Podlaskim, który poradził sobie z trudnymi realiami wolnego rynku po roku 1989. Trafiona strategia restrukturyzacji Spółdzielni, wdrażana krok po kroku i finansowana w znacznej części z pozyskanych przez Zarząd środków programu SAPARD, pozwoliła na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, modernizację parku maszynowego i linii technologicznej oraz na wprowadzenie produkcji szerokiej gamy nowych produktów.

Obecnie Spółdzielnia produkuje cenione przez klientów i komisje konkursowe wyroby, estetycznie pakowane, o wysokich walorach smakowych i odżywczych. Jest poważnym pracodawcą dla wielu Sokołowian i producentów mleka w powiecie.

Pan Sławomir Hardej otrzymuje Nagrodę Rady Miejskiej za działalność i osiągnięcia w dziedzinie „Rozwoju Przedsiębiorczości”, w tym także za promowanie Sokołowa Podlaskiego w kraju i za granicą.

Anna Łukasiak

Tańczy od dzieciństwa, bo taniec to Jej wielka pasja. Obecnie swoją pasją dzieli się z sokołowską młodzieżą, jako założyciel, choreograf i instruktor Formacji Tańca Nowoczesnego „Fatum Sokolik”. Jako trener formacji może poszczycić się wieloma osiągnięciami, których nie sposób wymienić. Do najważniejszych należą:

– Srebrne i Złote Aplauzy na Międzynarodowych Festiwalach,

– Mistrzostwo Polski w kategorii mini formacje oraz w kategorii duety dance show i hip – hop juniorzy w 2004 r.

– Mistrzostwo Europy,

– Mistrzostwo Świata w kategorii hip-hom dzieci do lat 11, a także 2 brązowe medale na Mistrzostwach świata w innych kategoriach.

Pani Anna Łukasiak – bardzo utalentowany choreograf i znakomity pedagog.

W uznaniu wspaniałych osiągnięć Formacji „Fatum Sokolik”, rozsławiającej nasze miasto na prestiżowych imprezach tanecznych – Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim postanowiła przyznać Pani Annie Łukasiak Nagrodę za działalność twórczą w dziedzinie „Kultura i sztuka”.

Burmistrz i STBS

Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim przyznała nagrodę za wspólne osiągnięcia w zakresie budownictwa mieszkaniowego Panu Bogusławowi Karakuli – Burmistrzowi Miasta oraz Sokołowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, zarządzanemu przez Pana Lecha Pencaka.

Inicjatywa Pana Burmistrza o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Spółkę Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, już w krótkiej perspektywie czasu okazała się ze wszech miar słuszna. Otworzyła bowiem możliwości zewnętrznego finansowania budowy mieszkań na wynajem, w ramach rządowego programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Skutecznie pozyskiwane przez STBS środki finansowe pozwalają na realizację długofalowego lokalnego programu budownictwa mieszkaniowego dla ludzi młodych, posiadających stałe dochody. W ramach tego programu STBS wybudowało 4 budynki z 60 mieszkaniami. W budowie jest kolejny blok 32-rodzinny. Działania te ograniczają migrację młodych małżeństw z powodów mieszkaniowych.

Uzupełnieniem strategii rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Sokołowa Podlaskiego jest budowa mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców. Sokołów Podlaski należy do nielicznych miast w kraju, które realizują budownictwo socjalne. Dotychczas wybudowano 3 budynki socjalne z 20 lokalami. W bieżącym roku zostaną oddane do użytku kolejne 2 budynki mieszkalne o 16 lokalach.

Spójna i zarazem innowacyjna polityka mieszkaniowa Burmistrza Miasta i STBS pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ciągu najbliższych kilku lat.

Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim, wyrażając uznanie Panu Bogusławowi Karakuli i Sokołowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, postanowiła przyznać wspólną nagrodę, którą stanowi statuetka „Sokoła” za osiągnięcia gospodarcze w dziedzinie „Architektura i budownictwo”, służące rozwojowi Miasta Sokołowa Podlaskiego.