IV Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne

Kolejne już, IV Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne 2005 mamy za sobą. Myślimy, że ciekawa oferta programowa tegorocznych spotkań spodobała się Państwu. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z zespołami, które w Festiwalu wzięły udział.

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Obrzędowych, Śpiewaczych, Tanecznych, Kapel Ludowych i Zespołów Folkowych z Polski, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Czech

IV EUROPEJSKIE NADBUŻANSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

18 – 21 maja 2005

Sokołów Podlaski

województwo mazowieckie

PATRONAT:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Adam Struzik

AMBASADOR UKRAINY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ihor Charczenko

W ramach obchodów Roku Ukrainy w Polsce

ORGANIZATORZY:

Sokołowski Ośrodek Kultury

Urząd Miasta Sokołowa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Sokołowi Podlaskim

Sokołowski Towarzystwo Społeczno Kulturalne

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

Bogusław Karakula

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

Antoni Czarnocki

Starosta Powiatu Sokołowskiego

Jerzy Maksjan

Wiceburmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

Leszek Miszkiel

Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego

Maria Koc

Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Wanda Wierzchowska

Prezes Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Paweł Kowal

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Waldemar Wrzosek

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

Sławomir Steć

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Zofia Steć

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

WSPÓŁPRACA:

Ministerstwo Kultury

Program „Inicjatywy lokalne”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

UCZESTNICY:

Zespół Folklorystyczny

OLD STARS HRADISTAN

Z Uherske Hradiste, Republika Czeska

Kierownik – Tatiana Nehodova

Instytucja patronująca – Klub Kulturalny w Uherske Hradiste

Program – Tańce i Pieśni Południowych Moraw

Zespół folklorystyczny „Hradistan” to jedna z najbardziej znanych grup w swojej kategorii w Czechach. Zadebiutował w 1950 roku i od tej pory występowało w nim wiele pokoleń tancerzy, muzyków i śpiewaków. W 1998 roku ludzie, którzy udzielali się w zespole „Hradistan” w latach 70 i 80 postanowili powrócić do muzyki i tańca i stworzyli własną grupę. Tak powstał zespół „Old Stars Hradistan”

Grupa prezentuje folklor słowackich Moraw, położonych w południowej części Czech, a będących etnograficznie najciekawszym regionem Republiki Czeskiej. Zespół składa się z ośmiu par tanecznych, grupy muzycznej cymbalistów oraz grupy śpiewaczej. „Old Stars Hradistan” ma na swoim koncie wiele cennych nagród, koncertował w kraju i za granicą.

Zespół Folklorystyczny

PINSKAJA SZLACHTA

Z Pińska, województwo brzeskie, Republika Białorusi

Kierownik – Walerij Żilcow

Instytucja delegująca – Departament Kultury Obwodu Brzeskiego

Program – Tańce i pieśni Polesia

W Pińsku, w 1992 roku powstał zespół „Pińskaja Szlachta”. Już po dwóch latach działalności grupa została laureatem I Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego na Białorusi. Uczestnicząc w licznych prestiżowych imprezach folklorystycznych zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień m.in. na Festiwalu Twórczości Ludowej „Białoruś moja pieśń”, na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Słowiańskie kręgi”.

„Pińskaja Szlachta” ma w swym repertuarze tańce białoruskie. Szczególną uwagę zespół przykłada do tańców własnego regionu.

Zespół Folklorystyczny

DELVERI

Z Jekabpils, Łotwa

Kierownik – Jngrida Peaurenena

Instytucja patronująca – Centrum Kultury Krustpils

Program – narodowe tańce łotewskie

„Delveri” to młoda formacja taneczna, powstała zaledwie 2 lata temu. Działa w Centrum Kultury Krustpils w Jekabpils obok 23 innych amatorskich zespołów, skupionych w tej instytucji. Pomimo krótkiego okresu istnienia „Delveri” prezentuje łotewskie tańce ludowe w bardzo dobrym wykonaniu. Występują w narodowych strojach do muzyki opartej na rodzimym folklorze.

Zespół Muzyki Ludowej

VALODZITE

Z Jekabpils, Łotwa

Kierownik – Rita Miczule

Instytucja patronująca – Centrum Kultury Krustpils

Program – Pieśni ludowe z Łotwy

Muzycy skupieni w kapeli „Volodzite” pracują razem od roku. Muzyka ludowa jest ich pasją. Szczególną uwagę przykładają do folkloru rodzimego regionu Semigalii. Koncertowali wielokrotnie w Jekabpils oraz w innych miastach Łotwy.

Zespół Folklorystyczny

PERLYNKA

Ze Sławuty, Ukraina

Kierownik – Maja Sajpel

Instytucja delegująca – Stowarzyszenie „Drevlynsky Dzherela”

Program – Pieśni i tańce Wołynia

Dziecięco Młodzieżowy Zespół „Perlynka” istnieje 8 lat i należy do najlepszych grup folklorystycznych w swoim regionie. „Perlynka” uczestniczyła w wielu znanych Festiwalach min. „Kołomyjka” w Kołomyi, „Kolyada” w Równem, „Dzherela” w Równem. Grupa prezentuje zwyczaje i obrzędy swojego regionu, a także tańce i pieśni rodzimego Wołynia.

Zespół Folklorystyczny

WIESNIANKA

Z Równego, Ukraina

Kierownik – Wiktor Kowalczuk

Instytucja patronująca – Pałac Dzieci i Młodzieży w Równem

Program – Pieśni Zachodniej Ukrainy

„Wiesnianka” prezentuje tradycyjny folklor ukraińskiego Polesia. Oryginalne stroje, instrumenty, dbałość o autentyczność śpiewu i tańca stawiają zespół wśród najlepszych formacji folklorystycznych Ukrainy. Od momentu powstania w 1983 roku „Wiesnianka” koncertowała w wielu krajach Europy m.in. w Rosji, Polsce, Bułgarii, Słowacji, w Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, na Węgrzech, w Czechach.

Zespół Folklorystyczny

FOLUSZ

Z Giedlarowej k.Leżajska, woj. podkarpackie, Polska

Kierownik – Małgorzata Kula

Instytucja patronująca – Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

Program – „Zmówiny”, „Wiechowiny”, „Swaszczyny” – fragment widowiska obrzędowego „Wesele z okolic Leżajska”

Po raz pierwszy w „Europejskich Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych” uczestniczy zespół z woj. podkarpackiego. „Folusz” prezentuje piękne obrzędy, tańce i pieśni Rzeszowszczyzny. Kultywując tradycję swojego regionu, zespół szczególną uwagę przywiązuje do zwyczajów okresu świąt Bożego Narodzenia. Za widowiska „Owsiorze”, „Kolęda na Św. Szczepan”, „Kolęda z gwiazdą” „Folusz” otrzymał wiele prestiżowych nagród m.in. „Złotą Spinkę” w Bukowinie Tatrzańskiej w 2004 roku i I miejsce na Wojewódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Tyczynie w 2004 r.

Oprócz imprez regionalnych i ogólnopolskich Zespół miał okazję występować w Suchej Horze na Słowacji oraz na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym we Vranowie również na Słowacji.

Zespół Folklorystyczny „Folusz” powstał w 1995 roku.

Zespół Folklorystyczny

HIŁOCZKA

Z Czeremchy, woj. podlaskie, Polska

Kierownik – Irena Wiszenko

Instytucja patronująca – Związek Ukraińców Podlasia

Program – Ukraińskie pieśni z Podlasia

Folklorystyczny Zespół Dziecięco Młodzieżowy „Hiłoczka” z Czeremchy istnieje od 1997 roku. Grupa współpracuje z autentycznym zespołem śpiewaczym ze wsi Czeremcha, młodzież poznaje od babć pieśni i obrzędy swojego regionu. „Hiłoczka” koncertowała w wielu miastach Polski m.in. w Koszalinie, Elblągu, Suwałkach, Węgorzewie, Sejnach. Występowała również na Ukrainie m.in. na Krymie.

W repertuarze Zespołu znajdują się pieśni i obrzędy ludowe z regionu Podlasia, jak również pieśni ukraińskie. Zespół pracuje w dwóch grupach: wokalnej i instrumentalnej.

Zespół Pieśni Białoruskiej

MAŁANKA

Z Bielska Podlaskiego, woj. podlaskie, Polska

Kierownik – Sergiusz Łukaszuk

Instytucja patronująca – Bielski Dom Kultury

Program – Pieśni białoruskie

Zespół Pieśni Białoruskiej „Małanka” (Błyskawica) to jeden z najpopularniejszych amatorskich zespołów artystycznych na Białostocczyźnie. Działalność rozpoczął w 1990 roku przy Bielskim Domu Kultury z inicjatywy jego dyrektora Pana Sergiusza Łukaszuka. W zespole „Małanka” zamiłowanie artystyczne rozwija kilkanaście osób na co dzień pracujących w różnych zawodach.

W 2005 roku przypada Jubileusz 15-lecia działalności zespołu. Dorobek artystyczny to przeszło 350 koncertów na terenie całego kraju oraz poza jego granicami: we Francji, gdzie zespół wystąpił na „Święcie Europy” w Saint Lambert Du Lataay, w Niemczech w Bad Essen, w Rosji i na Białorusi.

„Małanka” jest laureatem wielu festiwali i konkursów folklorystycznych m.in: zdobywcą Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku. Zespół wykonuje głównie pieśni białoruskie, ale w swoim repertuarze posiada również pieśni polskie, ukraińskie i rosyjskie.

Zespół Regionalny

LIPSK

z Lipska, woj. podlaskie, Polska

Kierownik -Barbara Tarasewicz

Instytucja patronująca – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Program – Pieśni pogranicza polsko czarnoruskiego.

Zespół Regionalny „Lipsk” zadebiutował w 1973 roku. W ciągu 32 lat swojej bogatej działalności grupa prezentowała autentyczne pieśni i obrzędy pogranicza polsko – czarnoruskiego. Do najważniejszych osiągnięć zespołu można zaliczyć „Złotą Basztę” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1994 roku oraz dwukrotnie I miejsce na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi w Tarnogrodzie w 1993 i 2000 roku.

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny

CARNIACY

z Czarni, woj. mazowieckie, Polska

Kierownik – Witold Kuczyński

Instytucja patronująca – Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec”

Program – Przyspiewki weselne z Kurpiowszczyzny

Zespół Ludowy istnieje w Czarni od 1935 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy. Od lat „Carniacy” występują na festiwalach folklorystycznych. Zdobyli wiele nagród i wyróżnień m.in. dwie „Złote Baszty” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, „Borynę” na Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie, „Złotą Spinkę” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Nagrodę im. Orkana Kolberga za całokształt pracy artystycznej.

W 2005 roku z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności „Carniacy” uhonorowani zostali „Kurpikiem” – Nagrodą Związku Kurpiów.

W „Nadbużańskich Spotkaniach” Zespół bierze udział po raz trzeci.

Zespół Śpiewaczy

ZACISZUKI

z Węgorzewa, woj. warmińsko – mazurskie, Polska

Kierownik – Władysław Downarowicz

Instytucja patronująca – Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Program – Pieśni z Wileńszczyzny

Węgorzewskie „Zaciszuki” kultywują polski folklor Wileńszczyzny, skąd wywodzą sie ich korzenie. Śpiewają od 1996 roku. Uczestniczyli m.in. w Festiwalu „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie na Litwie, w „Dniach Kultury Polskiej” w Czerniachowsku w Rosji. Zespół występował w wielu miastach Polski, biorąc udział w konkursach i festiwalach zdobywał nagrody m.in. w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach.

Zespół Regionalny

MYSZYNIEC

z Myszyńca, woj. mazowieckie, Polska

Kierownik – Anna Pietrzak

Instytucja patronująca – Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Program – Kurpie Zielone – tańce i pieśni

Zespół „Myszyniec” podobnie jak „Carniacy” reprezentuje Kurpie Zielone. Grupa powstała w 1998 roku. Uczestnicząc w wielu konkursach i festiwalach Zespół zajmował czołowe miejsca. Do najważniejszych osiągnięć „Myszyńca” należy Nagroda Główna na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, I miejsce na IX Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora płn. Mazowsza.

Zespół Ludowy

WIŚNIEWIACY

z Wiśniewa, woj.mazowieckie, Polska

Kierownik – Stanisław Wróblewski

Instytucja patronująca – Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

Program – Pieśni podlaskie

Zespół działa przy GOK w Wiśniewie, gdzie został reaktywowany po kilkuletniej przerwie, na jesieni 2003 roku jako zespół śpiewaczy. Repertuar „Wiśniewiaków” to pieśni ludowe z Podlasia Południowego, kolędy i pastorałki, pieśni patriotyczne. Zespół z powodzeniem występował m.in. na I Festiwalu Ludowym Kurpi i Podlasia w Małkini w 2004 roku, na XX Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Kolędnicy 2005” w Siedlcach, na XV „Tradycjach Wielkanocnych” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach w marcu 2005 roku.

Zespół Śpiewaczy

SENIORYNKI

z Sokołowa Podlaskiego, woj. mazowieckie, Polska

Kierownik – Danuta Kalinowska

Kierownik muzyczny – Iwona Mergo-Golatowska

Instytucja patronująca – Sokołowski Ośrodek Kultury

Program – „Pieśni o Małej Ojczyźnie”

W 2002 roku spośród członków Klubu Seniora działającego w Sokołowskim Ośrodku Kultury wyłonił się blisko 30 osobowy zespół śpiewaczy, skupiający ludzi o zamiłowaniach artystycznych. Kierownictwo zespołu objęła emerytowana nauczycielka, poetka i regionalistka Danuta Kalinowska. Przy udziale muzyka Iwony Mergo-Golatowskiej Zespół przygotował wiele ciekawych programów, w dużej części inspirowanych kulturą ludową Podlasia Zachodniego.

Zespół „Seniorynki” znany i lubiany w rodzinnym mieście, wielokrotnie koncertował w Sokołowie Podlaskim, a także w licznych miejscowościach województwa mazowieckiego.

Zespół Pieśni i Tańca

SOKOŁOWIANIE

z Sokołowa Podlaskiego, woj. mazowieckie, Polska

Kierownik organizacyjny – Jan Rosochacki

Kierownik artystyczny, choreograf – Iwona Kopiwoda

Kierownik muzyczny – Kazimierz Soszka

Instytucja patronująca – Sokołowski Ośrodek Kultury

Program – Tańce podlaskie, Tańce warszawskie

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” powstał w 2002 roku, w obecnym składzie pracuje od jesieni 2003 roku. Zespół tworzą uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz uczniowie miejscowych gimnazjów. „Sokołowianie” często występują w rodzinnym mieście. Wielokrotnie koncertowali w Warszawie. Zdobyli m.in. wyróżnienie na Festiwalu Folklorystycznym w Złotowie, III nagrodę na Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu, Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego na III Europejskich Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych. W 2004 roku uczestniczyli w „Dniach Kultury Polskiej” w Równem na Ukrainie. „Sokołowianie” w repertuarze posiadają m.in. „Suitę podlaską”, „Suitę kurpiowską”, „Tańce warszawskie”.

UCZESTNICY KONCERTU GALOWEGO

LWOWSKI TEATR „WOSKRESIENNIE”

ze Lwowa, Ukraina

Lwowski Teatr „Wokresiennie” powstał w 1990 roku. Jego twórcą i dyrektorem jest Jarosław Fedoryszyn, który w niezwykły sposób przyczynił się do rozwoju sztuki teatralnej na Ukrainie. W ciągu 15 lat swojej działalności teatr wyprodukował ponad 150 spektakli i wziął udział w licznych międzynarodowych festiwalach teatralnych m.in. w Szkocji, na Łotwie, w Serbii, Słowenii, w Niemczech, na Ukrainie. Wystawił wiele świetnych przedstawień w kooperacji z różnymi krajami europejskimi. „Woskresiennie” jest również głównym organiatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Złoty Lew” we Lwowie.

Lwowski Teatr „Woskresiennie” prezentuje niezwykłe spektakle uliczne. Zachwyca widza dynamizmem, piekną muzyką, przemyślanym ruchem, grą barw i światła. Widowiskowość, a także mocne przesłanie każdego przedstawienia pozostają na długo w pamięci oczarowanej publiczności.

Najbardziej znane spektakle to: „Fiesta”, „Święty i grzeszny”, „Hiob”, „Marzenia”, „Gloria”.

Widowisko „Gloria” wyreżyserowała Alla Fedoryszyna. Przy brzmieniu symfonicznej muzyki osiem postaci na szczudłach wprowadza nas w magiczną rzeczywistość. Poprzez pryzmat wieków i epok patrzymy i przeżywamy rytuały ognia. Pełna ekspresji i wyrazu scena Apokalipsy prowadzi nas do finału, który jest pirotechniczną przenośnią symfonicznej „Glorii”. Cały spektakl jest hymnem dla boskości i przyjemności życia na ziemi…

Formacja Tańca Nowoczesnego FATUM SOKOLIK

Z Sokołowa Podlaskiego

Formacja Tańca Nowoczesnego FATUM SOKOLIK istnieje od października 2001 roku. Zespół powstał w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim i działa pod patronatem tej instytucji.

Założycielem, choreografem i instruktorem grupy jest Anna Łukasiak – absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (kierunek pedagogika kulturalno-oświatowa) oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego MCKiS w Warszawie (specjalizacja – taniec współczesny).

Oficjalnym sponsorem formacji jest Grupa Sokołów S.A. – producent znakomitych wyrobów mięsnych z linii “Sokolik” dla dzieci i młodzieży.

Formacja Tańca Nowoczesnego FATUM SOKOLIK należy do najlepszych grup tanecznych w Polsce, w Europie i na Świecie. Każdego roku formacja bierze udział w prestiżowych imprezach tanecznych tj. Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Międzynarodowe Festiwale Tańca itp. Grupa wielokrotnie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

FATUM SOKOLIK to aktualni Mistrzowie Świata w kat. formacji hip-hop dzieci do lat 11, aktualni Mistrzowie Europy w kat. formacji hip-hop juniorów do lat 15, aktualni Mistrzowie Polski w kat. formacji hip-hop dzieci do lat 11, Mistrzowie Polski w kat. formacji hip-hop juniorów, Mistrzowie Polski w kat. mini formacji hip-hop dzieci do lat 11, zdobywcy dwóch Złotych Aplauzów na XXV Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

W 2004 roku Polska Federacja Tańca uhonorowała FATUM SOKOLIK tytułem “Najlepszego Zespołu Tanecznego w Polsce”, a Annę Łukasiak uznała za “Najlepszego Choreografa w Polsce”.

TODAR/CZEREMSZYNA

Białoruś/Polska

TODAR jak i CZEREMSZYNA to samodzielnie działający twórcy- TODAR na Białorusi a CZEREMSZYNA w Polsce.

Pomysł wspólnego muzycznego projektu powstał w listopadzie 2003 r., przed koncertem z okazji 10-lecia działalności Czeremszyny. Już wtedy zespół wspólnie z Todarem wykonał trzy utwory. Kontynuacja tego projektu nastąpiła wiosną 2004 – powstał pełny program koncertowy i został zaprezentowany w Białowieży na koncercie pt. „DLA PUSZCZY I LUDZI”/dedykowany dla Puszczy Białowieskiej/.Pomysł i idea koncertu poświęconego Puszczy świetnie komponuje się z muzyka folkową, dlatego postanowiono powtórzyć – w większym wymiarze- idee koncertu na festiwalu folkowym w Czeremsze – Spotkania folkowe „Z wiejskiego podwórza”.

Wspólny projekt był również prezentowany na trasie Radia Białystok oraz na Dialogach Muzycznych nad Bugiem w Mielniku jak również w TVP Pr 2 m.in. w programie ANIMALS.

TODAR/ ZMICIER WAJCIUSZKIEWICZ/ to znany białoruski muzyk i kompozytor. Współzałożyciel i wieloletni członek znanych białoruskich zespołów: PAŁAC, KRIWI. Obecnie TODAR jest liderem nowej formacji muzycznej WZ ORKIESTRA, w repertuarze której są zarówno ludowe pieśni białoruskie jak i wiersze znanych białoruskich poetów.

ZESPÓŁ FOLKOWY

LAIMAS MUZYKANTI

z ŁOTWY

Zespół LAIMAS MUZYKANTI to najpopularniejszy folkowy zespół z Łotwy. W swojej ojczyźnie są znani i lubiani tak samo, jak kultowa formacja JLGJ. Oba zespoły w 2000 roku dały wspólny pokaz eksperymentalnego projektu „Ethno Rave 2000”, a także nagrali płytę „Alus Dziesmas” – „Piosenki Piwne” charakteryzujące łotewskie tradycje picia piwa.

LAIMAS MUZYKANTI koncertuje na całym świecie od Stanów Zjednoczonych, po Japonię i Australię. Łączy autentyczny folklor z nowoczesnym rockiem. Grają na tradycyjnych instrumentach, z towarzystwem sekcji rytmicznej i elektrycznych gitar. Materiałów szukają w nadbałtyckich wsiach, pragnąc dotrzeć do korzeni folkloru.

Zespół wydał kilka albumów, ma na swym koncie liczne nagrody zdobyte na festiwalach folkowych, m.in. I miejsce na międzynarodowym festiwalu muzycznym „Music World” w Fivizzano we Włoszech. Wszędzie, gdzie występują, wzbudzają entuzjazm, bo koncert LAIMAS MUZYKANTI to dobra zabawa, muzyka nie tylko do słuchania, ale także do ognistego tańca.

Zespół BRATHANKI

BRATHANKI to zespół kultowy, jedna z najlepszych formacji folkowych w Polsce. Ich muzyka to wybuchowe połączenie rocka z elementami folkloru różnych grup etnicznych.

Zespół założył pod koniec 1998 roku Janusz Mus akordeonista współpracujący m.in. z Renatą Przemyk, Marylą Rodowicz. Wokalistką grupy została Halinka Mlynkova Czeszka polskiego pochodzenia studentka Wydziału Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsza płyta zespołu „Ano” okazała się jednym z największych wydarzeń muzycznych w 2000 roku.

11 czerwca 2001 roku odbyła się premiera kolejnego albumu zatytułowanego „Patataj”, który prawie natychmiast osiągnął status „Złotej Płyty”. W ciągu niespełna dwóch tygodni od daty premiery sprzedano ponad 50 tys.egzemplarzy. Promocję płyty rozpoczął singiel „W kinie w Lublinie, kochaj mnie”, który znalazł się wśród 12 piosenek nominowanych w konkursie „Premiery Opole 2001” i otrzymał nagrodę jury. Teledysk do utworu „Gdzie ten, który powie mi” otrzymał nagrodę „Super Jedynkę”. Jednym z ważniejszych wydarzeń dla zespołu „Brathanki” okazała się gala „Fryderyki 2001”, podczas której 23 kwietnia 2002 r. grupa otrzymała zasłużoną statuetkę „Fryderyka” w kategorii muzyka tradycji i źródeł.

W 2002 roku utwór zespołu pt.”Cheer The Leaderes!” ukazał się na płycie do mistrzostw świata w piłce nożnej „2002 FIFA WORLD CUP The Official Album”.

Halinka Mlynkova opuściła zespól w połowie 2003 roku, aby realizować własne plany rodzinne i przygotować swój solowy projekt. Na jej miejsce zaproszono charyzmatyczną wokalistkę Magdalenę Rzemek.

Nowa, trzecia płyta Zespołu BRATHANKI pt.”Galoop”, która ukazała się w listopadzie 2003 roku jest, podobnie jak poprzednia, zestawem polskich motywów ludowych zaaranżowanych w wersji rockowej. Powoduje to, że muzyka w wykonaniu grupy to idealny akcent podczas imprez plenerowych.

Każdy koncert BRATHANKÓW to prawdziwe wydarzenie artystyczne świetna muzyka, ciekawe teksty, doskonałe wykonanie zapewniają wyśmienitą zabawę publiczności w każdym wieku.

Informację o zespołach opracowano na podstawie kart zgłoszeń przesłanych do Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Autor projektu

Europejskich Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych

Maria Koc – etnograf

Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Autor projektu

Młodzieżowych Warsztatów Międzykulturowych

Alicja Jankiewicz-Alarcon – etnograf

Mazowieckie Centrum Kultury i sztuki

PROTOKÓŁ KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

IV Europejskich Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych

Komisja Artystyczna Festiwalu w składzie:

1. Małgorzata Orlewicz – etnograf Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

2. Alicja Jankiewicz-Alarcon – etnograf Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

3. Wanda Wierzchowska – regionalistka, Prezes Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego

4. Tomasz Nowak – muzykolog Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

5. Marian Sołobodowski – animator kultury, Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

po zapoznaniu się z prezentacjami artystycznymi 16 zespołów podczas Koncertu Konkursowego Festiwalu, który odbył się w dniu 20 maja 2005 roku w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury w godzinach 9.00 – 15.00, postanowiła przyznać następujące nagrody:

· Nagroda Burmistrza Sokołowa Podlaskiego w wysokości 2 000 zł dla Zespołu OLD STARS HRADISTAN Z UHERSKE HRADISTE, REPUBLIKA CZESKA – za profesjonalne opracowanie i wykonanie muzyczne oraz żywiołową prezentację sceniczną.

· Nagroda Ministra Kultury w wysokości 2 000 zł dla Zespołu PINSKAJA SZLACHTA Z PIŃSKA, REPUBLIKA BIAŁORUSI – za wspaniałą choreografię i technikę taneczną oraz brawurowe wykonanie programu.

· Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 000 zł dla Zespołu WIESNIANKA Z RÓWNEGO, UKRAINA – za kultywowanie tradycji śpiewu poleskiego, kontynuowanie tradycyjnej obrzędowości ludowej i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością.

· Nagroda Starosty Powiatu Sokołowskiego w wysokości 2 000 zł dla Zespołu DELVERI Z JEKABPILS Z ŁOTWY – za umiejętne połączenie elementów tradycyjnych tańców łotewskich z muzyka folkową oraz za naturalność, czystość i szlachetność ruchu.

· Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 200 zł Zespołowi PERLYNKA ZE SŁAWUTY, UKRAINA – za piękną prezentację repertuaru dziecięcego oraz za kontynuowanie tradycji śpiewu poleskiego.

· Nagroda Burmistrza Sokołowa Podlaskiego dla Zespołu HIŁOCZKA Z CZEREMCHY, WOJ. PODLASKIE, POLSKA – za dbałość o przekazanie regionalnych tradycji obrzędowych i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowej.

· Nagrodę Starosty Powiatu Sokołowskiego w wysokości 1 200 zł dla Zespołu LIPSK Z LIPSKA, WOJ. PODLASKIE. POLSKA – za podtrzymywanie tradycyjnego repertuaru, z uwzględnieniem lokalnej gwary i techniki śpiewu

· Nagrodę Ministra Kultury w wysokości 1 200 zł ZPiT „SOKOŁOWIANIE” Z SOKOŁOWA PODLASKIEGO, WOJ.MAZOWIECKIE, POLSKA – za interesujące opracowanie choreograficzne i muzyczne programu oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych

· Nagrodę Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w wysokości 800 zł dla Zespołu FOLUSZ Z GIEDLAROWEJ K/ LEŻAJSKA, WOJ. PODKARPACKIE, POLSKA. – za udaną rekonstrukcję obrzędu weselnego oraz kontynuacje tradycyjnej praktyki instrumentalnej

· Nagrodę Ministra Kultury w wysokości 800 zł dla Zespołu MYSZYNIEC Z MYSZYŃCA, WOJ. MAZOWIECKIE, POLSKA. – za dbałość o zachowanie tradycyjnego repertuaru muzycznego i tanecznego oraz gwary kurpiowskiej.

· Nagrodę Ministra Kultury w wysokości 500 zł dla Zespołu CARNIACY z CZARNI, WOJ. MAZOWIECKIE, POLSKA. – za troskę o kontynuację kurpiowskich tradycji regionalnych w pracy z młodzieżą.

· Nagrodę Starosty Powiatu Sokołowskiego w wysokości 500 zł dla Zespołu ZACISZUKI z WĘGORZEWA, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POLSKA. – za wierność tradycji muzycznych miejsca pochodzenia.

· Nagrodę Ministra Kultury w wysokości 500 zł dla Zespołu VALODZITE z JEKABPILS, ŁOTWA – za przełożenie tradycyjnego repertuaru na współczesny język muzyczny.

· Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 500 zł dla Zespołu MAŁANKA z BIELSKA PODLASKIEGO, WOJ. PODLASKIE, POLSKA. – za popularyzacją repertuaru ludowego.

· Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 zł dla Zespołu Śpiewaczego SENIORYNKI z SOKOŁOWA PODLASKIEGO, WOJ. MAZOWIECKIE, POLSKA. – za umiłowanie śpiewu chóralnego i ziemi rodzinnej.

· Nagrodę Starosty Powiatu Sokołowskiego w wysokości 300 zł dla Zespołu ludowego WIŚNIEWIACY z WIŚNIEWA, WOJ. MAZOWIECKIE, POLSKA – za popularyzację swojej miejscowości.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Członkowie Komisji Artystycznej Festiwalu:

Małgorzata Orlewicz, Alicja Jankiewicz – Alarcon, Wanda Wierzchowska, Tomasz Nowak, Marian Sołobodowski,

SPONSORZY FESTIWALU:

Dziękujemy Państwu:

– Bogusławowi Miszczukowi Prezesowi Zarządu Holdingu SOKOŁÓW S.A.

– Sławomirowi Hardejowi Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim;

– Alfredowi Świderskiemu Prezesowi Zarządu Firmy TELEFONY PODLASKIE S.A.;

– Jackowi Niemirskiemu Prezesowi Zarządu PKS „Sokołów” S.A. w Sokołowie Podlaskim;

– Zygmuntowi Butrymowi Prezesowi Zarządu Firmy STALFA;

– Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA;

– Dmowskiemu Prezesowi Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim;

– Jackowi Molskiemu właścicielowi Piekarni „Smak”;

– Leszkowi Gawrysiowi Prezesowi PPS „Społem”;

– Zbigniewowi Paczóskiemu właścicielowi Sieci Sklepów TOPAZ;

– Dariuszowi Rurarzowi i Wojciechowi Rutkowskiemu właścicielom Firmy GAMA;

– Edmundowi Błońskiemu właścicielowi sklepu FAMILIA;

– Sławomirowi Kulikowi właścicielowi Hurtowni LOBO;

– Sławomirowi Joniec właścicielowi Firmy LENEX;

– Dariuszowi i Januszowi Zakrzewskim właścicielom Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy” w Kosowie Lackim;

– Mariuszowi Barbachowskiemu i Maciejowi Borysiewiczowi właścicielom Firmy MDRÓB;

– Stanisławowi Krupińskiemu właścicielowi gospodarstwa rolnego w Sokołowie Podlaskim;

– Beacie Gago właścicielce Kwiaciarni ASTER w Sokołowie Podlaskim.