XXVI Sesja Rady Miejskiej

Informujmy, że w dniu 30 listopada 2004 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych,

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o pracach Rady Miejskiej za okres 2002-2004.

7. Projekt uchwały RM w spr. odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

8. Projekt uchwały RM w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

9. Projekt uchwały RM w spr. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

10. Projekt uchwały RM w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

11. Projekt uchwały w spr. zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski.

12. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia diet dla radnych.

13. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2004.

14. Projekt uchwały RM w spr. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

15. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta w 2005r.

16. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

17. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego i sposobu poboru.

18. Projekt uchwały RM w spr. podatku od posiadania psów na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień.

19. Projekt uchwały RM w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

20. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

21. Projekt uchwały RM w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego

22. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia maksymalnej kwoty kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Miasto w roku budżetowym 2005.

23. Projekt uchwały RM w spr. wyboru banku do obsługi budżetu miasta Sokołowa Podlaskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

24. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków MENiS budowy hali przy Gimnazjum Nr 2.

25. Sprawy różne.

26. Zamknięcie Sesji.