XXVII sesja Rady Miejskiej

Informujmy, że 2 grudnia 2004 o godzinie 9.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Projekt uchwały RM w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

6. Projekt uchwały RM w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

7. Projekt uchwały RM w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Projekt uchwały RM w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

9. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntów Miasta.

10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji.