Wieloletni Program Inwestycyjny i Plan Rozwoju Lokalnego

Mając na względzie przyszły rozwój naszego Miasta pragnę zaprosić mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, lokalnych przedsiębiorców, pracowników zakładów pracy funkcjonujących w naszym Mieście, działaczy organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy pragną rozwoju Sokołowa Podlaskiego – do wzięcia udziału w konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego.

Wspólnie stworzony Wieloletni Program Inwestycyjny umożliwi ustalić priorytety inwestycyjne. Ten program będzie stopniowo realizowany w rocznych budżetach inwestycyjnych Miasta.

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie narzędziem zarządzania finansami Miasta, pozwoli skutecznie sięgnąć po środki zewnętrzne, w tym pomocowe.

Przyjęty został jednolity formularz „wniosku inwestycyjnego” do przedkładania inicjatyw do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Formularz ten obowiązuje wszystkie osoby, jednostki organizacyjne, instytucje i wszystkie inne podmioty składające władzom samorządowym wniosek o podjęcie zadania inwestycyjnego.

Inicjatywy inwestycyjne zgłaszane w odmienny sposób nie będą rozpatrywane. Przyjęcie jednolitego formularza ma zapewnić obiektywną ocenę zgłoszonych inicjatyw oraz jednolite kryteria wyboru zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wypełnione formularze wniosków inwestycyjnych proszę składać do sekretariatu Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w terminie do 25 października 2004 r.

Zapraszam państwa do współpracy nad stworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Sokołowa Podlaskiego.

BURMISTRZ

SOKOŁOWA PODLASKIEGO

/-/ Bogusław Karakula