XVII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujmy że w dniu 29 marca 2004 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych,
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na rok 2004.
7. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Miasta Sokołowa Podlaskiego obszarów 3, 4, 5 i 6 przy ul. Piłsudskiego, Powstańców Wielkopolskich, Orzeszkowej, Bartoszowej, Polnej, Ogrodowej, Siedleckiej.
8. Projekt uchwały RM w spr. przeprowadzenia lokalnego referendum w zakresie przejęcia za odpłatnością przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
9. Projekt uchwały RM w spr. ustanowienia Nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.
10. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2004:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2) Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji II RM.
3) Dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej nie powodujące zmian po stronie dochodów i wydatków oraz zwiększenia deficytu budżetowego.
4) Głosowanie nad uchwałą budżetową.

11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Miasta.
12. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej.
13. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.