Nagłówki

Przedstawiciele Sokołowa w Jekabpilsie na Łotwie

W ramach odnowienia kontaktów pomiędzy samorządami Sokołowa Podlaskiego i Jekabpilsu przedstawiciele naszego Miasta z Przewodniczącą Rady Miejskiej, p. Ewą Rabek i Burmistrzem, p. Bogusławem Karakulą spotkali się w dniach 26 -27 lutego z władzami Miasta Jakabpils: Burmistrzem – p. Lenidem Sałcewiczem i radnymi Rady Miasta.

Podczas oficjalnego spotkania wypracowano kierunki współpracy obu samorządów, obejmujące oświatę, kulturę, sport i rekreację, gospodarkę, turystykę, zarządzanie i organizacja pracy, organizacje pozarządowe. Ustalono także, iż umowa o współpracy zostanie podpisana w 580 rocznicę nadania praw miejskich, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, w dniu 5 maja br.

Delegacja Sokołowa Podlaskiego spotkała się również z dziećmi i nauczycielami Polskiej Szkoły Podstawowej w Jekabpilsie, której patronuje Miasto Sokołów Podlaski. Przekazano Szkole sprzęt biurowy, ufundowany z budżetu Miasta oraz artykuły szkolne i spożywcze od lokalnych przedsiębiorców.

Delegację Miasta zaprosił na spotkanie w Ambasadzie Polskiej na Łotwie Ambasador – Pan Tadeusz Fiszbach. Oprócz najbliższych współpracowników Pana Ambasadora, w spotkaniu uczestniczyli też Burmistrz – p. Leonid Sałcewicz i Dyrektor Polskiej Szkoły – p. Elita Kruze. Podczas spotkania Pan Fiszbach wyraził zadowolenie z podjętej przez samorządy inicjatywy i całkowite poparcie dla współpracy, deklarując jednocześnie pomoc Ambasady Rzeczpospolitej w realizacji przyszłej umowy partnerskiej.