XIV sesja Rady Miejskiej

W dniu 18 grudnia 2003 r. (czwartek) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania, interpelacje radnych,
 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2003.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 marca 1998 r. w spr. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami” dla Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz ustalenia „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Sokołowa Podlaskiego”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. ustanowienia Nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
 10. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie  Sesji.